Thứ Năm 25/04/2024
Trang chủ Thừa Thiên Huế: Hội Đồng Bồi Linh Hình 2. Ms Nguyễn Hải Bằng. UV TLH Cầu nguyện Khai lễ và Ban Tiệc thánh

Hình 2. Ms Nguyễn Hải Bằng. UV TLH Cầu nguyện Khai lễ và Ban Tiệc thánh

Hình 1. Quang cảnh Hội Đồng
Hình 3. Ms Phan Nguyên Trường, NSDD- chủ tọa HD; nghi thức Khai mạc và Bế mạc

BÀI VIẾT MỚI NHẤT