Thông Tin Liên Hệ

3963

 

Ủy Ban Y tế Xã hội Tổng Liên Hội

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam)

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1,

Tp. HCM , Việt Nam

Tel: 84.8.3836.9585, Fax: 84.8.3837.3180

Email: somedco@gmail.com

Hoặc: vptlh@hcm.fpt.vn


Tiền dâng cho các dự án:


HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MN)

Số tài khoản:   007 100 495 4044 (bằng VND) hoặc

007 137 495 4128 (bằng USD)

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Chi nhánh TP.HCM

132 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

(Xin ghi tên dự án muốn ủng hộ)


English


Contact us:

Socio-Medical Committee

The Evangelical Church of Vietnam (South)

155 Tran Hung Dao st., Dist.1,

HCM city, Vietnam

Tel: 84.8.3836.9585, Fax: 84.8.3837.3180

Email: somedco@gmail.com

Or: vptlh@hcm.fpt.vn


Financial donation:

Account name: EVANGELICAL CHURCH OF VIETNAM (SOUTH)

Account Number:       007 100 495 4044 (VND) or

007 137 495 4128 (USD)

Bank: Bank for Foreign of Vietnam

HoChiMinh City Branch

132 Ham Nghi blvd., District 1, HoChiMinh City, Vietnam.

Swiftcode: BFTVVNVX

(Please mention name of the project)


Bài trướcThông Tin Cứu Trợ Khẩn Cấp Sau Cơn Lũ Lụt
Bài tiếp theoKhám Bệnh Từ Thiện Tại Hải Phòng