Thông Báo V/v: Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Đại Hội Đồng Giáo Phẩm – Lần IX.

5897

THÔNG BÁO

V/v: Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Đại Hội Đồng Giáo Phẩm – Lần IX

       Kính gửi:  Quý Mục sư, Mục sư NC, Truyền đạo cùng toàn thể quí con cái Chúa.

       Theo thông báo của Ban Tổ chức chương tình Đại Hội Đồng Giáo Phẩm – Lần IX sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học (371 Tổ 15, KP.5, Bình Trưng, P. Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM).             

       Nay Website của Tổng Liên hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, xin thông báo để độc giả được biết: Nhằm truyền tải mọi tin tức tốt lành từ Đại Hội Đồng Giáo Phẩm – Lần IX đến với quý tôi con Chúa khắp nơi, chúng tôi sẽ truyền hình trực tuyến các chương trình Khai Mạc, Bồi Linh và Bế Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm trên mạng lưới:

http://www.httlvn.org/live

 

Chi tiết Các Chương trình được Truyền hình Trực tuyến:

 1. Chương Trình KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM:

–   08g30  – 11g30 ngày 3/7/2018
–   Diễn giả: Mục sư Ken Graham, Hội trưởng Hội TGPÂLH Úc châu
–   HDCT: Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký Tổng Liên hội

2. Chương Trình BỒI LINH & LƯỢC TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

–   14g00  – 17g00 ngày 3/7/2018
–   Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN
–   HDCT: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH

3. Chương Trình THỜ PHƯỢNG – BỒI LINH

–   19g00  – 21g00 ngày 3/7/2018
–   Diễn giả: Mục sư Ken Graham, Hội trưởng Hội TGPÂLH Úc châu
–   HDCT: Mục sư Phan văn Cử, Tổng Thủ quỹ TLH

4. Chương Trình THỜ PHƯỢNG – BỒI LINH

–   19g00  – 21g00 ngày 5/7/2018
–   Diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP
–   HDCT: Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên TLH

5. Chương Trình BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM:

–   14g00  – 17g00 ngày 06/7/2018
–   Diễn giả: Mục sư Tân Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
–   HDCT: Mục sư Tân Phó Chủ tịch HĐGP

 Kính mời quý tôi con Chúa khắp nơi truy cập và theo dõi cùng góp lời cầu nguyện để Chương trình Đại Hội đồng Giáo phẩm diễn ra tốt đẹp, quy vinh hiển về cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

  Nay thông báo.

  BBT. HTTLVN.ORG