Thỏa Lòng và Cảm Tạ

2247

Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác,có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. (I Ti-mô-thê 6:6-10)

Phần Kinh Thánh này bàn về “sự tin kính cùng sự thỏa lòng”. Chúng ta ai cũng hiểu tin kính là gì và giữ vững lòng tin nơi Chúa, mặc dù trong hoàn cảnh nào, vì biết rằng Chúa đã cứu mình và ban ân điển cho mình được an lành trong cõi tạm này, và hy vọng trong cõi tương lai, sống vĩnh hằng với Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta phải biết ơn Chúa về những gì Chúa ban cho mình, hằng ngày phải cảm tạ Chúa về sự sống, về an bình và về sự tốt lành của cuộc đời trong xã hội.

Còn thỏa lòng là gì? Vào khoảng đầu năm hay cuối năm, chúng ta hay trao gởi hay nhận những món quà mà người khác biếu tặng. Có những món quà chúng ta yêu thích, cũng có những món quà chúng ta bằng lòng nhận, nhiều món quà chúng ta xếp vào loại “cũng tạm được”. Nói chung thì có món quà làm chúng ta cảm kích, quý mến, thỏa lòng đáng cảm ơn, còn những món quà khác, cũng vui lòng vậy thôi.

Sứ đồ Phao-lô viết trong lá thư gởi cho tín hữu tại Phi-líp như sau:

Tôi được rất vui mừng trong Chúa,vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm,nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi; vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện. (Phi-líp 4:10-14)

Thỏa lòng theo Sứ đồ Phao-lô là điều phải học, nghĩa là không tự nhiên mà ta thỏa lòng được, nhưng phải học tập, và nhờ Chúa ban cho năng lực để học tập bí quyết như thế. Bí quyết sống thỏa lòng mà thánh Phao-lô đã học cũng là điều mà mỗi chúng ta nên học.

Một trong những điều kiện sống thỏa lòng là bằng lòng với những gì mình đang có và không than vãn. Điều này không dễ đâu, vì chúng ta hay trông mong được những điều may, điều lành, điều lợi… và thường hay than trách về những hành vi của người khác mà chúng ta không thích. Nếu tính chung, thì dường như mình than trách, nhiều hơn là biết ơn hay cảm tạ. Nhưng than trách tức là không thỏa lòng và không biết ơn.

Chúng ta không thỏa lòng là vì mình còn nhiều điều ao ước, trông mong phúc lợi nào đó. Bí quyết tránh thái độ này chính là trong 1 Ti-mô-thê 3:6-10 kể trên đây. Xin vui lòng đọc mấy câu Kinh Thánh này.

Bạn thấy rõ nan đề chưa? Tại sao chúng ta ít cảm tạ, mà hay than vãn? Vì chúng ta chưa thỏa lòng.

Tại sao chúng ta không thỏa lòng? Vì chúng ta còn trông mong những phúc lợi từ đâu đó. Chúng ta luôn luôn than vãn và không thỏa lòng, nên mới không biết ơn và cảm tạ.

Tin kính và thỏa lòng là thái độ của người biết ơn Chúa.

Bạn có tin kính và thỏa lòng chưa?

Nguyễn Sinh (Mùa Tạ Ơn 2021)

Bài trướcThân Thể Sau Khi Sống Lại – 23/11/2021 
Bài tiếp theoDưi Hŏng Klei Djiê – 24/11/2021