Thơ: Sự Trông Cậy Sống

1393
(Kinh Thánh I Phi-e-rơ 1:3)
Làm con vua Thánh trên trời,
Niềm tin vững chãi qua lời Thánh Kinh.
Cha ban ân điển diệu vinh,
Sự trông cậy sống, linh trình từ đây.
Cho con học biết điều này,
Ngợi khen Cha thánh tỏ bày tình yêu.
Đức tin vững chãi mọi điều,
Giê-xu Chúa sống mục tiêu hàng đầu!
Tình yêu Cha thánh bền lâu,
Trải qua bể thẳm, rừng sâu vững lòng.
Dù cho đời tạm long đong,
Vững tin Chúa sống, trông mong nước Trời.
Tình yêu Cha thánh tuyệt vời,
Giê-xu Chúa sống lại rồi, vì ta,
Niềm tin hy vọng chan hòa,
Cho ta sự sống hoan ca ơn hồng.
Chúa sống, thì ta sẽ sống,
Đắc thắng sự chết, tấm lòng chờ mong.
Trải qua đời tạm long đong,
Niềm vui đắc thắng, cậy trông nước Trời.
Nhờ ơn Chúa sống, ai ơi!
Cha ban sự sống đời đời chẳng sai.
Quyền năng Cha Thánh trải dài,
Cho ai trông cậy ơn Ngài láng lai.
Niềm tin con Chúa ngày mai,
Đắc thắng sự chết, với Ngài sống vui.
Hưởng cơ nghiệp Chúa ngàn đời,
Giã từ trần thế, về nơi an bình./.
                           Lê Mai
Bài trướcĐắk Nông: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lâm Lạc
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Ông Văn Xuân