Thơ: Sao Bết-lê-hem

908

SAO BẾT-LÊ-HEM

                         

Thiên Chúa lìa ngôi xuống thế gian

Ba vua lặng lội vượt đồi hoang

Ánh sao đưa lối tìm chân lý

Lừa dẫm lên trên đất dát vàng.

 

Sao lạ dời trên muôn vạn sao

Hồng lam quang phổ ẩn lên màu

Lung linh một bức tranh thần họạ

Sương giáng đường khuya hương gió trao.

 

Vệt sáng dừng ngôi trong bóng đêm

Từ cao rọi xuống Bết-lê-hem

Một vùng thánh nhạc êm đềm sóng

Chiên nhỏ, Thiên nhan, máng cỏ mềm.

 

Thiên Chúa trời cao giáng xuống đây

Đời ghi Thánh sử phút vui nầy

Trên cao nguồn sáng lung linh chiếu

Dưới đất bình an hiển hiện đầy.

 

Châu Thạch

HT Tân An – Tp. Đà Nẵng

Bài trướcBồi Linh Trung Niên Tại Hội Thánh Cái Răng – Tp. Cần Thơ
Bài tiếp theoTin Chấn Động Từ Bết-lê-hem – Phần 1