Thơ: Ma-ri thăm mộ Chúa (Giăng 20:1-18)

264

Ma-ri đi đến mộ phần
Viếng thăm xác Chúa đã gần ba hôm
Bà đi mang những thuốc thơm
Đem cả nhung nhớ, tuổi hờn, đau thương…
Một mình buổi sớm tinh sương
Ma-ri chợt nhớ mộ thường niêm phong
Làm sao có thể vào trong
Làm sao lăn được đá chồng lên nhau?…

Giật mình nhìn trước ngó sau,
Bỗng nhiên tảng đá biến đâu mất rồi
Kìa nó lăn xuống triền đồi,
Dường như họ đã di dời Chúa đâu?

Bà vội quay bước tìm mau
Phie-rơ cùng với Giăng vào để xem
Áo xô liệm hãy nằm yên
Khăn phủ mặt Chúa xếp riêng gọn gàng
Vì không hiểu được rõ ràng
Nên hai người nửa ngỡ ngàng, nửa tin
Ma-ri đứng khóc lặng im
Mặc cho lý trí, con tim rối bời…

Hai Thiên sứ áo sáng ngời
Họ chưa kịp bảo ai dời đá niêm,
Thì Chúa đã xuất hiện bên
Đem nguồn an ủi vô biên cho bà…

Ngài bảo: Ta về cùng Cha!
Ma-ri khấp khởi vội và báo tin
Rằng tôi gặp Chúa Phục Sinh
Giê-xu đã sống hiển vinh lạ lùng
Như Lời Ngài lúc ở cùng
Như Lời Chúa phán trùng trùng Thánh Thi

Bạn và tôi khá gẫm suy
Đem lòng tin cậy chớ nghi Lời Ngài
Đặt lòng tin Chúa Hôm nay
Linh hồn được cứu, đời đầy phước thiên!

MS Nguyễn Tấn Lộ

 

Bài trướcTrung Thành Trong Thử Thách – 1/8/2021 
Bài tiếp theoSĭt Suôr Hiu Hưn Klei Mrâo Mrang Jăk – 2/8/2021