Tây Ninh: Hội Đồng Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện (2020-2021)

1000

HTTLVN.ORG – Hội đồng Bầu cử Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2021 được tổ chức vào sáng ngày 07/9/2019 tại nhà thờ Tin Lành Tân Thành. Có khoảng 70 tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong tỉnh về tham dự.

Ban hát Chấp sự – Nhân sự của các Hội Thánh

Ban hát Mục sư – Truyền đạo

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Mục vụ tỉnh Tây Ninh rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Khuôn Mẫu Hội Thánh” nương trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 2:42, khích lệ tôi con Chúa đi theo khuôn mẫu của Hội Thánh đầu tiên, trung thành với chân lý, trung tín trong sự nhóm lại, vâng theo Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu, sốt sắng rao giảng Tin Lành để Hội Thánh Chúa ngày càng mở mang và phát triển.

Mục sư Phan Thế Lữ, Nhân sự Đại diện tỉnh Tây Ninh khai trình công việc Chúa trong nhiệm kỳ 2018-2019

Hội đồng tiến hành bầu cử, Mục sư Trương Thiên Tín được bầu làm Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2021

Cảm ơn Chúa đã ban cho Hội đồng được diễn ra một cách tốt đẹp. Nguyện xin Chúa ban cho Mục sư Nhân sự Đại diện nhiệm kỳ mới được đầy ơn sức mới để kết quả cho công việc nhà Chúa trong tỉnh.

Nhân dịp này, Mục sư Nguyễn Tờn thay mặt BTS/TLH trao Giấy chứng nhận cho MSNC Nguyễn Quốc Bình (Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Tân Châu), TĐ Trần Kim Khánh (Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Tân Thành) và TĐ Nguyễn Xuân An (Quản nhiệm Chi Hội Tin Lành Tân Biên).

TTV. TĐ Nguyễn Xuân An