Sống Với Lời Chúa Mỗi Ngày

6124

 

Cảm tạ Chúa đã dùng Thánh Kinh Hằng Ngày để giúp cho các con cái Chúa học mỗi ngày. Đây là một tài liệu nhỏ, gọn dành cho thì giờ tĩnh nguyện, nhóm chi phái, cầu nguyện mỗi buổi sáng.


Tại các Hội Thánh vùng xa vùng sâu, các tôi tớ Chúa đã dùng TKHN để cho các chấp sự của mỗi điểm nhóm xử dụng trong giờ cầu nguyện mỗi buổi sáng, Chúa có ban phước nhiều cho thì giờ học hỏi Lời Chúa và cầu nguyện với Chúa. 

Tại nơi xa xôi đó, MS H.H, Quản nhiệm Hội thánh đã khích lệ cho con dân Chúa học Lời Chúa qua chương trình dọc TKHN, có 50 điểm nhóm cầu nguyện trong HT mỗi buổi sáng được các Chấp sự hướng dẫn cùng một giờ. Tinh thần của con cái Chúa lên cao, mạnh mẽ và trung tín mỗi ngày. 

Cũng tại một chi hội khác, MSQN cũng đã tổ chức cho concái Chúa nhóm lại trong nhà thờ buổi sáng sớm rất đông. Học Lời Chúa qua tài liệu TKHN Quí 1.201, sau đó họ đã cầu nguyện, cầu thay cho Hội Thánh địa phương và Hội Thánh Chúa khắp nơi. Tạ ơn Chúa. 

 

 

Thì giờ tĩnh nguyện, đem lại sức sống mới cho từng người. Khi biết áp dụng năm bước trong thì giờ tĩnh nguyện như đã được hướng dẫn trong quyển TKHN thì kết quả không ngờ!

 

 

 

Những bài học của quí I năm 2011 thật là sâu sắc, đem lại những ý tưởng tươi mới, khích lệ con dân Chúa ý thức cuộc sống của mình nằm trong tay Chúa, tương lai thuộc về Chúa. Mọi sinh hoạt trong đời sống cần có tay Chúa ở cùng để được phước. Những lời gợi ý cầu nguyện và cam kết thực hiện những điều có liên quan đến kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam thật thực tế và khích lệ mọi người góp phần để tôn cao danh Chúa.


 

 

 

TTV. Cao nguyên

Bài trướcGiới Thiệu Sách Mới: Bước Đi Cách Khôn Ngoan
Bài tiếp theoChương Trình Bồi Linh – Huấn Luyện Tại Bến Tre Ngày 22.02.2011