Sống kết quả cho Chúa

811

(Giăng 12:24-26)

Đời sống giống hạt lúa mì,
Được chôn xuống đất đến khi nảy mầm,
Chúa Cha thật quá uyên thâm,
Vỡ tung vỏ bọc nức mầm xanh tươi.

Chết đi bản ngã biếng lười,
Hằng trăm thứ khác vui cười thế gian,
Lúa mì phải chết nát tan,
Lên mầm cây mới vững an trưởng thành.

Lìa xa những thứ hư danh,
Bên ngoài hào nhoáng chẳng thành tôi trung
Dâng mình theo Chúa đến cùng,
Khiêm nhường hạ xuống, Chúa dùng đem lên.
Khép trong kỷ luật bề trên,
Giữ mình lối sống vững bền noi gương.

Lời Chúa phán rất tỏ tường,
Sống đời sống mới, là đường phải đi.
Truyền rao ân phước kịp thì,
Cùng đi có Chúa, sá gì gian nan.

Mặc lấy quyền phép Chúa ban,
Trung tín phục vụ, lên đàng chứng nhân,
Đời sống kết quả từng phần,
Chúa khen ban thưởng tớ lành tín trung./

PTK (cảm tác từ Hội đồng Bồi linh Quảng Nam tháng 03/2019)