Sống Đẹp Lòng Chúa – 22/5/2022

3903

 

 

Châm Ngôn 16:1-9

Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống đẹp lòng Chúa như thế nào? Người sống đẹp lòng Chúa sẽ nhận phước hạnh nào? Tại sao phải sống theo ý Chúa? Bạn cần làm gì để có thể bước đi trong sự công chính và thánh khiết?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta đã học về đề tài “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Hôm nay, chúng ta học thêm về bí quyết sống đẹp lòng Chúa.

Phần lớn con người ai cũng tự cho rằng đường lối mình là trong sạch, việc làm mình là khôn ngoan và thường đánh giá tốt xấu dựa trên bề ngoài. Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng con người (câu 2). Nếu lòng người ấp ủ sự kiêu căng thì Đức Giê-hô-va sẽ gớm ghiếc, ghê tởm vì người có lòng kiêu ngạo ắt không cần đến Chúa, người đó phải chịu hình phạt. Ngược lại, Chúa sẽ ban phước cho người sống đẹp lòng Ngài (câu 5-6).

Vua Sa-lô-môn dạy con phải sống đẹp lòng Chúa theo những phương diện: Thứ nhất, lòng con phải ngay thẳng, trong sáng trước mặt Chúa (câu 2). Tấm lòng của con bày tỏ đức tin đặt nơi Chúa. Con có thể dối lòng với người nhưng không thể dối lòng mình trước mặt Chúa. Lòng trong sạch chứng tỏ con kính sợ Chúa. Và khi lòng con kính sợ Chúa, con sẽ xây bỏ điều ác (câu 6). Thứ hai, lòng con phải khiêm nhường (câu 5). Thái độ khiêm nhường của con phải xuất phát từ tấm lòng khiêm nhường. Người kiêu ngạo là người chống nghịch sự tể trị của Đức Chúa Trời nên lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Thứ ba, lòng con phải công chính với người (câu 8). Khi sống công chính, con có thể phải chịu thiệt thòi về hoa lợi, của cải, nhưng những điều con làm trong cuộc sống sẽ bày tỏ sự công chính của Chúa.

Khi con sống đẹp lòng Chúa, Chúa sẽ ban phước cho con. Phước hạnh Chúa tuôn đổ trên con, không chỉ thay đổi đời sống con mà còn ảnh hưởng đến những người quanh con. Ngay cả kẻ thù, Chúa cũng sẽ khiến họ hòa thuận với con (câu 7). Trong ân sủng Chúa, nhờ sự nhân từ và chân thật, tội con cũng được tha; nhờ lòng kính sợ Chúa, con sẽ tránh khỏi điều ác (câu 6).

Chúa Giê-xu đã dạy môn đồ cầu nguyện: “Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10b). Chúa Thánh Linh là Đấng dạy dỗ chúng ta mọi sự và giúp chúng ta nhớ Lời Chúa (Giăng 14:26), vì vậy sống trong thời kỳ ân sủng, dưới sự cáo trách, chỉ dạy của Chúa Thánh Linh, cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta không sống theo ý riêng nhưng hết lòng sống theo ý Chúa. Chúng ta không sống với mục đích chỉ làm đẹp lòng người, nhưng trên hết là nếp sống chúng ta phải đẹp lòng Chúa, sống trong sạch, khiêm nhường và công chính theo lời dạy của Chúa.

Có điều gì bạn cần thay đổi để đời sống bạn được đẹp lòng Chúa hơn không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài nhắc nhở con nhận biết mục đích của cuộc đời con là phải sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa Thánh Linh cáo trách những tội lỗi từ trong lòng con, giúp con đi trong đường lối thánh khiết, công chính và khiêm nhường trước Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 34

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHdĭp Bi Mơak Kơ Aê Diê – 22/5/2022
Bài tiếp theoQuảng Nam: Bồi Dưỡng Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi – Giáo Viên Thánh Kinh Hè 2022