Quang Cảnh Đau Thương – 19/4/2019

1624

 

Ma-thi-ơ 27:45-56

45 Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46 Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? 47 Có mấy người đứng đó, nghe kêu, thì nói rằng: Nó kêu Ê-li. 48 Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống. 49 Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng. 50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.
51 Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra, 52 mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại. 53 Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy. 54 Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời. 55 Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đàng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài. 56 Trong những đàn bà đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ hai con trai của Xê-bê-đê. 

Câu gốc: “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt” (câu 45).

Câu hỏi suy ngẫm: Quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha khi Chúa bị đóng đinh như thế nào? Có những hiện tượng nào xảy ra? Thái độ của những người hiện diện tại đó ra sao? Nếu bạn có mặt tại đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Kinh Thánh mô tả quang cảnh tại đồi Gô-gô-tha trong lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh thật vô cùng đau thương và ảm đạm. Bầu trời tối tăm mịt mù bao trùm cả xứ kéo dài trong ba tiếng đồng hồ (câu 45). Tiếng rên xiết của những người bị đóng đinh phải vật vã với cơn đau đớn. Tiếng khóc thương cho Chúa Giê-xu của những người đi theo Ngài, đặc biệt là các người đàn bà (câu 55). Chúng ta có thể hình dung một khung cảnh u buồn và đầy kinh khiếp thể nào trong ngày đau thương đó trên Đồi Sọ.

Rồi ngay tại khoảnh khắc Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng sau khi Ngài kêu một tiếng thật lớn (câu 50), có nhiều hiện tượng hết sức lạ lùng xảy ra để minh chứng rằng đây không phải là một sự kiện bình thường. Bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ bị xé ra làm hai, không phải từ dưới lên nhưng lại từ trên xuống dưới. Trời đất thì rúng động, đá bể ra, mồ mả cũng mở ra,… (câu 51-52). Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, thầy đội và quân lính canh giữ Chúa Giê-xu vô cùng sợ hãi. Trước đó họ nhạo báng, sỉ nhục Chúa, thản nhiên bắt thăm chia áo xống Chúa, thì giờ đây họ lại run sợ mà nhìn nhận: “Thật người này là Con Đức Chúa Trời” (câu 54). Thật vậy, chỉ có Con Trời chịu chết thì trời đất mới rung chuyển như vậy. Và bức màn trong Đền thờ bị xé ra để cho biết chính Chúa Giê-xu đã phá vỡ bức màn ngăn cách giữa con người và Đức Chúa Trời. Ngài đã mở ra con đường mới và sống cho con người (Hê-bơ-rơ 10:20).

Mỗi năm khi đến mùa Thương Khó Phục Sinh, khi đọc qua những phân đoạn Kinh Thánh mô tả về quang cảnh Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha, chúng ta có cảm nhận được nỗi đau Chúa phải chịu, cảnh trạng ảm đạm xung quanh, và tấm lòng tan vỡ của Đức Chúa Trời khi Con Ngài phải gánh tội lỗi của chúng ta không? Chắc hẳn khung trời hôm ấy rất buồn với sự tối tăm mù mịt bao trùm. Điều này nhắc nhở chúng ta nhớ rằng, để chúng ta có thể tự do đến được với Đức Chúa Trời thì chính Chúa Giê-xu phải bị Đức Chúa Trời lìa bỏ vì Ngài mang lấy tội của chúng ta (câu 46). Không nỗi đau nào bằng khi bị Chúa Cha lìa bỏ, nhưng Chúa Giê-xu bằng lòng gánh chịu chỉ vì yêu con người và vâng phục chương trình của Đức Chúa Trời. Quang cảnh đau thương của ngày Chúa bị đóng đinh năm xưa, nhắc nhở chúng ta phải sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa vì chúng ta.

Bạn có sống xứng đáng với sự hy sinh của Chúa không?

Lạy Chúa, mỗi khi nhớ lại quang cảnh đau thương tại đồi Gô-gô-tha năm xưa khi Chúa phải chịu đau đớn vì tội của con, con biết ơn Ngài về sự hy sinh lớn lao của Chúa cho con. Xin giúp con sống xứng đáng để không làm Chúa đau lòng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 12.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org