Những Cố Vấn Diệu Kỳ – 5/1/2023

4498

 

 

Thi Thiên 119:17-24

“Các chứng cớ Chúa là sự hỉ lạc tôi, Tức là những mưu sĩ tôi” (câu 24 BTT).

“Các chứng ước Chúa là niềm vui thích của con, cũng là những cố vấn cho con” (câu 24 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả cầu xin những điều gì trong phân đoạn Thi Thiên này? Ông học được bí quyết nào khi đối diện sự chỉ trích, chống đối? Bạn thường tìm nguồn cố vấn từ đâu khi gặp khó khăn?

Đây là khổ thơ thứ 3 trong 22 khổ thơ của Thi Thiên 119, bắt đầu với mẫu tự tiếng Hê-bơ-rơ Gimel, ghi lại lời cầu xin của trước giả với Đức Chúa Trời trước những thử thách của cuộc đời. Trước tiên, ông xin Chúa “ban ơn lành” để ông được sống và vâng giữ Lời Ngài (câu 17). Ông nguyện cầu trong tinh thần hạ mình và nhận biết mục đích đời sống ông là làm vinh hiển Danh Chúa. Chỉ bởi ân điển của Chúa, chúng ta mới được sống. Vì thế, nếu Chúa cho chúng ta còn sống thì phải cam kết vâng giữ Lời Chúa và sống vì sự vinh hiển của Ngài.

Tiếp theo, trước giả cầu xin “Chúa mở mắt” ông để ông “thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa (câu 18). Ông cầu xin Đức Chúa Trời loại bỏ khỏi mắt ông bất cứ thứ gì ngăn trở ông nhìn thấy những điều kỳ diệu trong Lời sống và linh nghiệm của Ngài (Hê-bơ-rơ 4:12). Chúng ta thường để cho tâm trí và mắt thuộc linh của mình bị quá nhiều thứ che phủ làm mù và không thể nhìn thấy điều lạ lùng trong Lời Chúa. Vì thế, phải luôn xin Chúa “mở mắt” thuộc linh để hiểu được Lời Ngài và làm theo.

Trước giả nhận biết ông chỉ là “khách lạ trên đất”, vì thế ông khẩn thiết xin Chúa “chớ giấu các điều răn Chúa” (câu 19). Ông xác định cuộc đời ông hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa và ông khao khát hiểu được những gì Chúa phán dạy. Ông cho biết: “linh hồn tôi hao mòn mong ước các mạng lnh Chúa luôn luôn (câu 20). Con dân Chúa cần phải có tinh thần khao khát Lời Chúa và quyết sống theo ý chỉ của Ngài. Trước giả cho biết những người kiêu ngạo sẽ bị Chúa quở trách (câu 21). Từ đó, ông tiếp tục cầu xin Chúa cất nỗi sỉ nhục và khinh bỉ ra khỏi ông khi ông vâng giữ Lời Ngài (câu 22). Ông khẳng định cho dù bị nhiều người chống đối, chỉ trích, ông vẫn trung tín suy ngẫm luật pháp Chúa (câu 23). Vì Lời Chúa chính là niềm vui thích và luật pháp Chúa là những lời cố vấn tuyệt vời cho ông (câu 24).

Mỗi chúng ta đều có Kinh Thánh trong tay, hãy quan tâm đầu tư cho cuộc đời mình bằng việc học hỏi Lời Chúa mỗi ngày, vì Lời Chúa là nguồn cố vấn lạ lùng và tuyệt vời Chúa cho chúng ta. Gặp nghịch cảnh chăng? Hãy suy ngẫm Lời Chúa! Đang đau buồn chăng? Hãy tìm sự vui thỏa trong Lời Ngài! Thử thách bủa vây chăng? Hãy tìm lời cố vấn diệu kỳ trong luật pháp Chúa! Hãy học hỏi Lời Chúa để luôn có được những lời cố vấn của Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Bạn có tìm thấy nguồn sự cố vấn diệu kỳ trong Lời Chúa cho bạn không?

Lạy Chúa, xin mở mắt con, cho con nhìn thấy những lời cố vấn lạ lùng trong Lời Chúa và làm theo để con kinh nghiệm được phước hạnh và sự vui thỏa trên hành trình theo Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 52

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhung Kčĕ Yuôm Bhăn – 5/1/2023
Bài tiếp theoLong An: Hiệp Nguyện Đầu Năm 2023