Những câu chuyện cũ: MỘT TẤM LÒNG

424

Chiều Chúa nhật 08/02/1953, vào lúc 15g30, tại Gia Định có làm lễ đặt tấm bia kỷ niệm bà Edna L. Wunderlich, Hamilton, Ohio, E. U. A. là người đã dâng số tiền 200.000đ để xây cất nhà giảng cho Hội Thánh Gia Định. Tấm bia này đặt trên vách phía dưới cửa sổ tầng dưới lầu chuông.…

Trước khi hai ông Hội trưởng đặt tấm bia kỷ niệm lên vách và cầu nguyện, thì ông Hội trưởng Giáo sĩ có nói qua vài câu về tiểu sử của bà này khiến ai nấy đều cảm động. Ông nói: “Vào năm 1911, ông có gặp bà tại Nữu Ước (New York). Bà một nữ tín đồ rất tốt, song có một người em trai chưa được ơn Chúa, nên cũng không ăn ở tỏ ra là một tín đồ xứng đáng. Song nhờ ảnh hưởng của bà là người chị kính mến Chúa đầy lòng yêu thương nên về sau ông trở nên một người dâng mình hầu việc Chúa rất tốt. Nguyên một ngày kia có cơn hỏa hoạn, bà phải xông vào nhà để cứu người em ấy thì bà bị lửa táp cháy nửa mặt coi rất xấu xí. Do đó mà bà không có chồng. Dầu vậy, bà cũng dâng trọn đời hầu việc Chúa hết sức sáng Danh Ngài.

“Trước khi bà qua đời, bà có để lại một số tiền, ban đầu người em trai nói trên, muốn dùng tiền ấy xây mồ mả cho bà, nhưng khi nghe Hội Thánh Gia Định cần một số tiền để xây nhà giảng, thì ông cảm động mà quyết định dâng số tiền ấy cho việc xây cất nhà giảng tại Hội Thánh Gia Định để làm nhà nhóm họp cho người sống hơn là xây một mồ mả cho người chết…”[1]

Trong lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, trải qua hơn 100 năm, đã có rất nhiều tôi con Chúa khắp nơi góp phần xây dựng nhà Chúa bằng nhiều cách, mà trường hợp của gia đình bà Edna L. Wunderlich là một ví dụ. Cảm động trước sự góp phần này, chúng ta càng thêm lời cảm tạ Chúa vì chương trình tốt đẹp của Ngài dành cho Hội Thánh Chúa khắp nơi đồng thời càng thêm nỗ lực dâng mình hầu việc Chúa ngày càng kết quả hơn, đáp ứng sự khích lệ từ các tấm gương dâng hiến của tiền nhân.

 

Lễ đặt tấm bia kỷ niệm bà Edna L. Wunderlich tại nhà thờ Gia Định

Vũ Hướng Dương

[1] Tin tức, Gia Định, Thánh Kinh báo số 198 (029), tháng 04/1953, trang 08-09.