Phần Thưởng Cho Người Tin Kính – 14/9/2019

1570

 

Ê-xơ-tê 10:1-3

1 Vua A-suê-ru bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế. 2 Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mạc-đô-chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Mê-đi và Phe-rơ-sơ. 3 Vì Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của vua A-suê-ru; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình, và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình.

Câu gốc: “Vì Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của vua A-suê-ru; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình, và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru ra lệnh ghi chép công việc của ông Mạc-đô-chê vào sử sách của nước Ba Tư có ý nghĩa gì? Ông Mạc-đô-chê luôn làm gì cho người Giu-đa? Tình cảm của người Giu-đa đối với ông như thế nào? Bài học này khích lệ chúng ta điều gì?

Sách Ê-xơ-tê được khép lại bằng sự kiện Vua A-suê-ru đánh thuế các dân tộc dưới quyền cai trị của vua như để giải thích sự giàu có mà ông sở hữu. Nhưng quan trọng hơn là trong chương cuối của sách có sự xuất hiện của quan Tể tướng Mạc-đô-chê. Trong những chương đầu của sách, hình ảnh về ông Mạc-đô-chê thật mờ nhạt, thậm chí việc ông giấu nhẹm quốc tịch của mình và yêu cầu Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng làm thế, khiến cho độc giả hoài nghi về niềm tin của ông. Nhưng trải dài trong cả câu chuyện của sách, chúng ta tin chắc rằng ông Mạc-đô-chê là một người sống tin kính Chúa. Và những chi tiết trong chương cuối cùng của sách càng giúp chúng ta khẳng định rằng, ông Mạc-đô-chê là người luôn sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Vua A-suê-ru, và đẹp lòng mọi người dân Giu-đa. Trong vai trò quan tể tướng, ông Mạc-đô-chê đã giúp đỡ vua A-suê-ru rất nhiều trong việc cai quản đất nước Ba Tư, thậm chí ông còn được vua ra lệnh phải ghi những công trạng đó vào trong sử sách của nước Ba Tư. Đây là một vinh hạnh cho ông Mạc-đô-chê nói riêng và cho dân Giu-đa nói chung. Bởi điều đó thể hiện sự trọng dụng của Vua A-suê-ru dành cho ông, và sẽ được lưu truyền cho hậu thế. Không những thế, trong chương cuối này, những ký thuật về ông Mạc-đô-chê y như ký thuật về một người anh hùng của dân tộc Giu-đa. Bởi ông Mạc-đô-chê luôn bảo vệ dân tộc mình, mưu cầu hạnh phúc cho dân Chúa và đem lại an ninh cho nòi giống của mình. Chính bởi tấm lòng yêu thương quảng đại dành cho dân Chúa mà ông được tất cả mọi người Giu-đa yêu mến.

Để có được phần thưởng như trong chương cuối ký thuật, ông Mạc-đô-chê đã phải vượt qua nhiều chặng đường gian nan, nguy hiểm trong hành trình đức tin của mình. Tạ ơn Chúa vì khi học về ông Mạc-đô-chê, mỗi người đều thấy rõ một điều là Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ quên người sống tin kính, và Ngài luôn có những phần thưởng cho những ai luôn thuỷ chung trong niềm tin dẫu trải qua bao nỗi khó khăn, thậm chí kề cận cái chết.

Cơ Đốc nhân khôn ngoan là người sống không chỉ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, nhưng cần phải hướng về tương lai, bám chắc vào lời hứa của Chúa, để có thể an nhiên bước đi trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Điều khích lệ lớn lao cho chúng ta là Đức Chúa Trời của ông Mạc-đô-chê cũng chính là Đức Chúa Trời của chúng ta.  Bạn đã từng kinh nghiệm phần thưởng Chúa ban sau những cơn hoạn nạn của đời sống chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì những lời hứa quý báu mà Ngài dành cho con. Xin cho con luôn bám chắc vào lời hứa của Chúa để có thể bền lòng trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 17.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org