Những Câu Chuyện Cũ: Một Gia Đình Được Phước

1778

HTTLVN.ORG – Trước 1975, tại Tam Kỳ, Quảng Nam, ai cũng biết đến cụ Võ Tới, Trưởng Ban Chứng đạo Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ, một người rất yêu mến Chúa và hết lòng rao truyền Tin Lành cho đồng bào.

Cụ Võ Tới tin nhận Chúa vào năm 1930, dưới thời Mục sư Nguyễn Xuân Diệm làm chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ. Lý do đến với Chúa của cụ cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm: nguyên là bà Võ Thị Thơm, em của cụ, là người đã tin Chúa đầu tiên trong gia đình. Do mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tái giá, chỉ có hai anh em sống đùm bọc nhau, rất thương yêu nhau. Lúc này cụ hay chọc ghẹo em mình là “con Gia-tô”, do thời bấy giờ người đời chưa phân biệt được giữa Tin Lành và Công giáo La Mã. Một ngày nọ, cô con gái thứ bảy của cụ bị quỉ ám, vì thương con, nên dù gia đình khó khăn, cụ phải cúng một con heo để xin được cứu chữa. Nhưng tiền của thì mất, mà con gái cụ cũng không sống được. Cụ nhận biết được mình bị ma quỉ lừa gạt, liền dẹp bỏ tất cả các bàn thờ đã lập, và quyết định tin Chúa Giê-xu theo lời khuyên của em gái.

Trong bài Một Gia Đình Được Phước, đăng trên Thánh Kinh báo số 227-229 có ghi như sau:

…Cụ tin Chúa năm 1930, đến nay (1955) trải qua 25 năm, cụ được gặp Chúa nhiều lần trong khi cầu xin với Chúa. Năm 1933, cụ đau vạn tử nhứt sanh, cụ xin ông Nguyễn Xuân Diệm cầu nguyện cho cụ sống, sống không phải để ăn chơi cho thỏa lòng ao ước với người đời, nhưng sống để làm chứng cho bà con sớm tin theo Chúa. Cụ hứa nếu bà con cụ tin Chúa đủ hết, khi đó về với Chúa cụ cũng vui mừng. Chúa nhận lời, cụ hết bịnh.

“Từ đó về sau, cụ theo Ban Chứng đạo, không lúc nào vắng mặt. Chúa quả có dùng cụ, dầu không biết chữ, cụ chỉ nhớ lời các tôi tớ Chúa đã giảng và nhớ lời Kinh Thánh khá nhiều, nên nhờ đó mà cụ đem bà con nội ngoại lần lần tin Chúa đến nay (năm 1955) được 89 người (trong số này đã có 12 người về nước Chúa). Đó là chưa kể hàng mấy chục đồng bào được biết Chúa do cụ làm chứng. Số bà con của cụ tin Chúa hiện nay đã chiếm đến một phần năm số tín đồ trong Hội Thánh Tam Kỳ.[1]

Cụ Võ Tới sinh năm 1875 và về nước Chúa năm 1976. Cụ đã để lại một gia sản thuộc linh quý báu, nếu chỉ kể trong gia tộc, thì đã có gần 300 người (gần như hầu hết) tin kính Chúa, chưa nói những đồng bào cụ đã làm chứng trong suốt 46 năm theo Chúa của mình.

Bài viết về cụ Võ Tới đăng trên Thánh Kinh báo

Trong gia đình cụ Võ Tới có nhiều người dâng mình hầu việc Chúa như: cháu nội là cố Mục sư Trí sự Võ Văn Hiền, Mục sư Võ Đình Đán, chắt nội là Mục sư Võ Tiến Dũng; bà cụ Thơm, em gái cụ, và các con cháu của cụ đều là những nhân sự chứng đạo của Hội Thánh.

Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã thương xót, kêu gọi, lựa chọn chúng ta như Lời Ngài đã phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả…” (Giăng 15:16). Chúa đã dùng những con người rất bình thường để làm nên những việc rất lớn cho Ngài. Từ những con người đơn sơ, thờ lạy thần tượng, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, khi gặp được Chúa, họ đã trở thành nguồn phước lớn cho cả gia tộc, cho đồng bào, suốt một đời tận tâm, tận lực cho công cuộc truyền giảng Tin Lành của Chúa Cứu thế Giê-xu, cứu vớt tội nhân.

Vũ Hướng Dương


Chú thích:

[1] Một Gia Đình Được Phước, Chấp sự Nguyễn Tấn Minh, chuyên mục Làm Chứng Ơn Chúa, Thánh Kinh báo số 227-229 (058-060), tháng 09-10-11/1955