Những Câu Chuyện Cũ: Cuốn Sách Có Quyền Năng

579

Một quyển Truyền đạo đơn thường khá nhỏ, mỏng, chi phí in ấn không nhiều, tuy nhiên, một khi đã được Đức Chúa Trời ấn chứng, thì những Truyền đạo đơn ấy sẽ trở thành những công cụ hữu ích của Ngài để đem Tin Lành đến cho nhiều người. Bài viết của Mục sư Truyền giáo Phạm Xuân Tín dưới đây cho chúng ta thấy Truyền đạo đơn đem lại nhiều kết quả thiết thực cho Nhà Chúa, điều này sẽ khích lệ rất nhiều cho các nhân sự khi ra đi làm chứng về Tin Lành, bởi quyền năng Chúa sẽ tể trị trên từng con người, từng công việc, từng thành quả của chúng ta, khi chúng ta hết lòng vì công cuộc rao truyền Phúc Âm.

 “… Chúng ta thường được nghe nhiều người làm chứng họ được ơn phước bởi đọc một quyển sách đạo. Phải, một quyển sách đạo được Đức Chúa Trời dùng có thể cứu vô số linh hồn thoát khỏi nanh vuốt của ma quỉ. Một quyển sách đạo được Đức Chúa Trời hà hơi khi trước thuật có thể biến đổi đời sống hàng vạn người gian ác tội lỗi trở nên thánh sạch hiền lành. Một quyển sách đạo được Đức Chúa Thánh Linh đóng ấn có quyền năng khiến con cái Đức Chúa Trời nhất định lìa bỏ địa vị con đỏ, thấp thỏi để bước lên địa vị thành nhân và cao hơn. Một quyển sách đạo được Cứu Chúa yêu dấu dùng có thể phấn hưng Hội Thánh, thành lập một Hội Truyền giáo hay gieo rắc một phong trào hạnh phước cùng dứt dấy thanh niên thiếu nữ của Hội Thánh Chúa. Một quyển sách đạo trước thuật dưới sự thúc giục và hướng dẫn của Chúa có thể bắt phục nhiều người dâng mình cho Ngài và lăn mình vào tay Ngài để sống cho Ngài và chết cho Ngài. Các bạn thấy một quyển sách đạo quan hệ và ích lợi biết bao chưa?

Chẳng bao lâu trước đây, một chức viên Hội Thánh sa ngã, nghiện rượu, ăn năn và được cứu lại bởi đọc một quyển sách đạo trong lúc ông sống ở một cụm rừng với mấy bạn ông và mấy bầu rượu. Người ta thuật thế nào tín đồ một chi hội kia nhất định đem sách đạo phân phát từng nhà và trên xe đò và nhờ đó một bà kia sắp đi tự tử được cứu. Một mục sư kia mỗi lần đến tiệm hớt tóc thì biếu cho người thợ hớt tóc một quyển sách con nói về Chúa. Mỗi lần ông biếu sách con thì người thợ hớt tóc lại liệng nó vào giỏ giấy khi ông ấy xây lưng bước chân ra khỏi tiệm. Nhưng một lần kia ông mục sư biếu cho người thợ ấy một quyển sách con có một đầu đề đánh mạnh vào lòng người nên người nhất định đọc hết sách ấy. Sau khi đọc xong, người ấy đi tìm ông mục sư xin tin Chúa.

“Tôi còn có thể kể ra đây nhiều trường hợp khác mà người ta được phước do một quyển sách đạo.

“Tôi nhớ lại khi tôi còn là một thanh niên đứng trước ngã ba đường đời thì được Đức Chúa Trời dun dủi cho tôi được đọc bốn sách Tin Lành và Sứ đồ. Bởi đó tôi bắt đầu suy nghĩ về Danh Giê-xu nhưng chưa hiểu gì về đạo Tin Lành. Một ngày khác Chúa lại cho tôi có dịp xem qua một ít sách đạo do Nhà in Tin Lành Hà Nội xuất bản ở tại nhà một người bạn tôi. Tâm trí tôi được mở ra, biết sự tin tưởng thờ lạy sai lầm của mình khi đọc quyển “Tịch tà quy chánh”. Và linh hồn tôi run sợ khi xem quyển Tranh Minh Tâm với những hình ảnh trong đó. Còn các sách khác thì giúp tôi hiểu thêm các lẽ đạo. Bởi vậy sau khi dâng mình lên miền thượng du rao truyền Tin Lành cho đồng bào thiểu số, tôi luôn luôn quan tâm đến sự xuất bản các sách đạo và phân phát cho họ…

“Một ngày kia một ông già người Jơrai ghé vào nhà giảng Pleiku để nghỉ trưa. Tôi hỏi ông ở làng nào, làm gì, ở đâu? Ông tỏ cho tôi hay ông là chú của một vị Tri huyện Jơrai. Tôi bèn biếu ông một quyển sách ấy. Ông từ chối viện lẽ không biết đọc. Nhưng tôi khuyên ông đem về cho cháu ông đọc, vì cháu ông làm Tri huyện nên phải biết chữ. Thật vậy, khi về ông đưa cho cháu ông. Cháu ông đọc xong lại đưa cho bạn mình đọc. Bạn là một người cai một đồn điền. Khi người này đọc xong lại cắt nghĩa cho bạn mình nữa. Kế cả hai đến tận Pleiku tìm tôi để hỏi thêm và tin Chúa. Sau khi tin Chúa họ mời tôi đến làng giảng và có một số ít người tin theo. Kế đến tháng 04/1949, tại làng này có một nhà giảng nhánh. Và một trong hai người đến tin Chúa ở Pleiku tên là Nel trung tín thờ Chúa và được an nghỉ trong Ngài vào trung tuần tháng 08/1951…[1]

Bất cứ việc làm nào của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, dưới hình thức nào, khi được Đức Thánh Linh đồng công, sẽ đem đến những kết quả không ngờ. Chính vì vậy, mỗi khi trao tặng cho thân hữu một cuốn Truyền đạo đơn, xin chúng ta cũng nhớ rằng, đây không chỉ là một cuốn sách bình thường, mà là một thông điệp của Đức Chúa Trời quyền năng gởi đến cho từng cá nhân.

 

Vũ Hướng Dương

Chú thích:

[1] Mục sư Phạm Xuân Tín, Tiếng Gọi của Rừng Xanh, Đức Chúa Trời Có Dùng Sách Đạo Không?, Thánh Kinh báo số 181 (012), tháng 11/1951, trang 10-12.