Những câu chuyện cũ: CHUYỆN Ở LẠC THÀNH VÀ BÀN LÃNH

489

“Từ khi Hội Thánh Lạc Thành mở lại đến nay, công việc bề bộn: nào mua vườn đất, nào lập giảng đường, nào làm tư thất, kế đến Đại hội đồng. Ông Tư hóa Mã Nhạc sẵn lòng xuất cho Hội Thánh mượn 400đ để chi tiêu các khoản to tát ấy. Ông lại quyên trợ mọi việc, và vẫn trung tín dâng tiền hằng tháng. Chúng tôi có họp Ban Trị sự để xét cho biết rõ số nợ và cách trả lại cho ông. Ban Trị sự bàn tính hồi lâu, mà chưa biết phải giải quyết cách nào. Bấy giờ ông Mã Nhạc nói: “Thôi! Xin các ông đừng nhắc nữa mà phiền, vì Chúa chẳng nợ tôi. Tôi rất cần kiệm, không khi nào dám phí một đồng xu; song làm việc Chúa dầu tốn bao nhiêu cũng thỏa lòng, vì của Chúa cho mà dâng lại cho Ngài thì có sao đâu! Xin thôi, đừng kể là nợ nữa.” Quí hóa thay tấm lòng yêu mến Chúa!

“Sau khi quyên tiền để mở Hội Thánh Bàn Lãnh thì được trên 700đ. Chúng tôi cũng trù tính cách làm cho vừa đủ số tiền ấy, song lúc khởi công thì bỗng chúc các vật liệu tăng giá, nên thiếu hơn ba trăm. May thay! Có một nhà từ thiện giúp 133đ, ông Võ Liễn tức Hiên cho mượn 100đ, ông Đệ cho mượn 50đ, ông Nghiệm 50đ. Tôi có hỏi các chức viên trong Ban Trị sự Hội Bàn Lãnh về cách trả 200đ nợ. Các ông này nói: “Hội là chúng tôi, chúng tôi là Hội, chớ còn ai? Thôi, xin ông đừng lo, để một ngày kia, Chúa sẽ trả cho chúng tôi”. Thế là hai món nợ lớn đã xóa khỏi trí nhớ tôi và hai Hội Thánh. Cám ơn Chúa, các con cái Ngài biết dùng của để hầu việc Ngài. Tấm gương hy sinh ấy đáng cho chúng ta soi chung – Mục sư Duy Cách Lâm. (Thánh Kinh báo, Tin tức, số 089, tháng 07/1938)

——

Cả hai Hội Thánh Lạc Thành, xã Điện Hồng, nay là Hội Thánh Phong Thử, xã Điện Thọ; và Hội Thánh Bàn Lãnh (Phú Lãnh), xã Điện Phong, đều nằm trên địa bàn huyện (nay là thị xã) Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trước năm 1936, tại Bàn Lãnh đã có người tin Chúa, do chưa có nhà thờ nên họ phải đến nhóm thờ phượng Chúa tại Hội An hoặc Lạc Thành. Năm 1936, Truyền đạo Duy Cách Lâm, Chủ tọa Hội Thánh Lạc Thành đã có ý định xây dựng nhà thờ tại đây. Đến mùa hè năm 1937, nhà thờ Bàn Lãnh được hoàn thành. Qua năm 1938, mua thêm vườn đất, rồi năm 1939, tiếp rước Hội đồng Địa hạt, cùng xin biệt trị khỏi Hội Thánh Lạc Thành, mạnh mẽ bước lên nền tự trị.[1]

Hội Thánh Lạc Thành trước đây, nay là Hội Thánh Phong Thử, tỉnh Quảng Nam

Hội Thánh Lạc Thành được thành lập khá sớm, từ năm 1925, bởi những người đã tin Chúa tại Hội Thánh Hội An sống ở Lạc Thành. Lúc bấy giờ, do chính quyền nhiều lần ngăn trở nên việc xây dựng nhà thờ rất khó khăn. Mãi đến năm 1935, Hội Thánh Lạc Thành mới biệt lập khỏi Hội Thánh Hội An. Năm 1937, Hội Thánh Lạc Thành được đón tiếp Hội đồng Tổng Liên Hội. Năm 1941, vì ở Lạc Thành còn ít tín đồ và không có kết quả nhiều trong việc chứng đạo nên Hội Thánh quyết định dời chuyển nhà thờ từ Lạc Thành về Phong Thử, là nơi dân cư đông đúc, có nhiều xe cộ, ghe thuyền chở sản vật, thổ sản từ các nơi lui tới buôn bán, trao đổi…[2]

Câu chuyện về tấm lòng của các con cái Chúa tại Lạc Thành  và Bàn Lãnh ngày xưa đem lại cho chúng ta những bài học quí giá về sự dâng hiến.

Vũ Hướng Dương

——–
Chú thích: 
[1] Lược sử Hội Thánh Phú Lãnh
[2] Lược sử Hội Thánh Phong Thử