Những câu chuyện cũ: Ánh Sáng Của Tình Yêu Thương

550

Chỉ khi được bước đi trong ánh sáng tình yêu Chúa, chúng ta mới nhận ra rằng, cuộc sống thế gian đầy tăm tối. Không những nếp sống sai lạc, mà họ còn những thói tục lạc hậu, đè nén cuộc đời của những người nghèo khổ, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời.

Câu chuyện dưới đây, dĩ nhiên hoàn cảnh lúc bấy giờ rất khác so với hiện nay, nhưng cũng bày tỏ được một điều: chỉ có tình yêu thương trong Chúa mới giúp chúng ta thoát khỏi ách xích xiềng của mê muội, tối tăm.

Ông Đinh Công Ngầu là trái đầu mùa của Chúa ở xã Vĩnh Đồng, tổng Kim Bôi, châu Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ông đã ngủ yên trong Chúa. Khi còn ở đời này, ông là người sốt sắng nhất về sự nhóm họp thờ phượng Chúa.

Theo thói tục thì mỗi người chết phải “mo” (cúng) 3 đêm hay 7 đêm tùy theo sự giàu có của họ. Đêm thì “mo”, ngày thì dân làng ăn uống no say hai bữa, mỗi bữa phải thịt một bò hoặc lợn (heo) to mới đủ. Mỗi khi ăn, con trưởng phải lạy trước mặt dân 4 lạy, rồi dân làng ăn uống no say. Nếu thiếu một tí gì trong lục phủ ngũ tạng của con thú thì lạy đến mỏi gối họ cũng chưa thèm ăn cho, mà cũng không cho chôn nữa.

Ông Ngầu nhà nghèo, mắc bệnh phù, khi thở hơi cuối cùng ông có dặn vợ con phải hết lòng tin Chúa để được gặp ông ở thiên đàng. Nên tôi (ông Nguyễn Văn Khúc) với ông Ý đã hiệp chung nhau lo mời những tín đồ ở các xóm khác đến đưa đám một cách dễ dàng. Dân làng lấy làm lạ từ xưa nay chưa hề có sự yêu thương nào giống như sự yêu thương ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nên có nhiều người cảm động.

(Nguyễn Văn Khúc, Tin tức, Bắc Kỳ, Hòa Bình, Thánh Kinh báo số 102-103, tháng 08-09/1939, trang 260)

 

Hãy nỗ lực đem ánh sáng tình yêu Chúa đến cho nhiều người, giúp họ có một đời sáng láng, phước hạnh trong ơn lành của Chúa ban cho.

Vũ Hướng Dương