Ngày 3/9/2015: Công Dân Cơ Đốc

695

 I Phi-e-rơ 2:13-17

 “Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua” (câu 17).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phải có thái độ nào đối với nhà cầm quyền (câu 13-14, 17b)? Mệnh lệnh này có ý nghĩa đặc biệt nào đối với Hội Thánh thời Sứ đồ Phi-e-rơ? Và đối với chúng ta ngày nay? Vì sao Cơ Đốc nhân phải có thái độ này (câu 13, 15b)? Thái độ này đem đến những kết quả nào (câu 15a)?

 

Thuận phục là một trong những bài học khó học nhất. Nếu một người không thuận phục những thẩm quyền Đức Chúa Trời đặt trên mình thì không có lý do gì để hy vọng người đó sẽ thuận phục Đức Chúa Trời.

 

Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết có một trật tự và những thẩm quyền được thiết lập trong xã hội (câu 13, 14). Là một công dân, chúng ta thuộc về một quốc gia và nằm trong trật tự tổ chức của quốc gia đó. Do đó, chúng ta cần quan tâm đến sinh hoạt của xã hội, tổ chức chính quyền, nhận biết vị trí cùng với những bổn phận và quyền hạn của mình trong xã hội đó.

Hơn thế nữa, chúng ta có trách nhiệm phải “phục” nhà cầm quyền (câu 13), nghĩa là thuận phục thẩm quyền của quốc gia và những quy định do quốc gia đó đưa ra. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn mệnh lệnh này chúng ta cần kết hợp nó với sự dạy dỗ trong câu 15 về việc “làm lành”. Chúng ta cần “làm lành” khi hỗ trợ chính quyền thực thi công lý để đem lại những công bằng trong xã hội (câu 14b), nhưng kiên quyết từ chối tham dự vào những việc làm sai trái của chính quyền. Tuy nhiên, khi chúng ta phản đối một dự luật hay hành động sai trái nào của chính quyền thì cũng phải theo những tiến trình được quy định, dùng lời lẽ ôn hòa, và không xúc phạm các bậc cầm quyền. Thái độ và cách xử trí của ông Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 1) và các sứ đồ (Công Vụ 4) là những thí dụ rõ ràng nhất. Cũng hãy lưu ý, Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra những lời khuyên này khi ông đang sống trong thời Hoàng đế Nê-rô, một người tàn bạo và bức hại Cơ Đốc giáo một cách tàn khốc.

 

Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra năm lý do vì sao chúng ta phải thuận phục nhà cầm quyền:

 

Thứ nhất, “vì cớ Chúa” (câu 13a), mọi điều chúng ta làm là vì Chúa và vì sự vinh hiển của Ngài.

Thứ hai, “để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột” (câu 15a), đừng làm điều gì đem lại cớ vấp phạm cho người khác và khiến họ hiểu sai niềm tin của chúng ta.

Thứ ba, vì “ý muốn của Đức Chúa Trời” (câu 15b), đây là mệnh lệnh mà Chúa muốn chúng ta vâng phục.

Thứ tư, việc không tôn trọng thẩm quyền quốc gia và luật pháp xã hội chỉ là cách “dùng tự do làm cái màn che sự hung ác” (câu 16).

Thứ năm, chính thái độ và cách cư xử với những người khác bày tỏ chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời (câu 17).

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dùng con như những Nê-hê-mi, Đa-ni-ên trong xã hội con đang sống, để qua cách thực thi quyền hạn và trách nhiệm của một công dân, con làm vui lòng Chúa và bày tỏ Chúa cho thế giới này.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 3.

 

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Thanh Niên Tại Chi Hội Cần Thơ
Bài tiếp theoNgày 4/9/2015: Công Nhân Cơ Đốc