Năm Mới Tôi Muốn Được Gì? – 22/1/2023

3583

 

 

Phi-líp 3:4-11

“Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (câu 8b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô không xem những thứ thuộc về xác thịt là “được”, mà cụ thể ông xem những điều nào là “được”? Vì sao có những điều đó mới thật sự là “được”? Năm mới bạn muốn “được” gì?

Khi những người cắt bì giả xem những điều thuộc về xác thịt là thứ để tự hào và khoe mình, thì Sứ đồ Phao-lô lại “xem những điều đó như rơm rác” (câu 8). Xem như “rơm rác” tức là không xem trọng, không coi chúng là ưu tiên chi phối tư tưởng hay là mục đích hướng dẫn hành động của chúng ta, không coi chúng là những thứ quyết định được mất trong cuộc đời. Thay vào đó, ông nói rằng “tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” với mục đích là để được Đấng Christ, được ở trong Ngài, được sự công bình, được biết Ngài, được nếm biết quyền năng sự sống lại của Chúa và được thông công trong sự thương khó với Ngài (câu 8-10). Đánh đổi những điều người khác xem là giá trị để chọn đặc ân làm con của Chúa, để được thường xuyên tương giao với Chúa, được trở nên thanh sạch trước mặt Chúa, được kinh nghiệm sự đắc thắng của Chúa và được thông công trong sự thương khó với Chúa, là điều mà Cơ Đốc nhân nào cũng mơ ước.

Khi xưa, người trai trẻ có địa vị và giàu có đến với Chúa Giê-xu với câu hỏi ‘đúng’, nhưng khi Chúa đưa ra cho anh một chọn lựa là bán hết gia tài đem giúp đỡ cho người nghèo để đổi lấy cuộc đời của một môn đồ, anh đã chọn lựa ‘sai’ là chọn giữ lại của cải (Mác 10:17-22). Sau đó, Chúa Giê-xu đã giải thích với các môn đồ rằng chẳng một người nào vì Ngài mà “bỏ” nhà cửa, anh chị em, đất ruộng,… – theo ngôn ngữ của Sứ đồ Phao-lô là “xem những điều đó như rơm rác” – thì hẳn sẽ lãnh “trăm lần hơn” về những điều đó trong đời này và sự sống đời đời trong đời sau (Lu-ca 10:29-30).

Không có gì sai khi ao ước năm mới có công việc lương cao, các mối liên hệ thuận hòa, vì “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng” (Gia-cơ 1:17a BTTHĐ). Tuy nhiên, chúng sẽ trở thành vấn đề khi lòng khao khát và tìm kiếm chúng được đặt lên trên việc biết Chúa, không còn thời gian ở trong sự hiện diện của Chúa, không sống đúng trước mặt Chúa.

Năm mới, chúng ta ao ước và đặt ra mục tiêu nào để hướng đến? “Ở trong Chúa”, “được sự công bình”“được biết Chúa” có phải là mục tiêu của chúng ta trong năm mới này không? Hãy noi gương Sứ đồ Phao-lô để kinh windows 10 nghiệm năng quyền đắc thắng mọi trở lực của Chúa, được cùng chia sẻ sự đau đớn Chúa trải qua để thấy tình yêu của Ngài trong mọi phương diện mà sự hanh thông, thuận lợi trong đời này không thể nào giúp chúng ta kinh nghiệm được.

Bạn có xem những điều Phao-lô xem trọng là “được” không?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì con được bước vào một năm nữa trên đất. Xin Chúa giúp con trước hết khao khát và hướng đến mục đích dành nhiều thời gian với Ngài và Lời Ngài, sống đẹp lòng Ngài trong mọi lĩnh vực lớn nhỏ của đời sống, và nếm biết Ngài nhiều hơn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Êxê-chi-ên 16:15-43

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYa Klei Kâo Čiăng Mâo Hlăm Thŭn Mrâo? – 22/1/2023
Bài tiếp theoTsis Yog “Twb” Tiamsis Yog “Tabtom” – 23/1/2023