Mnuih Aê Diê Ruah – 31/5/2023

7145

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 35:30-35

Êlan kliăng: “Kyuanăn nao bĕ diih mjing phung ƀĭng kna hlăm jih jang găp djuê mnuih, ngă ƀaptem kơ diñu hlăm anăn Ama, anăn Anak, leh anăn anăn Yang Mngăt Jăk; bi hriăm diñu brei gưt jih jang klei kâo mtă leh kơ diih. Leh anăn nĕ anei, kâo dôk mbĭt hŏng diih nanao tơl knhal tuč lăn ala” (Y-Mathiơ 28:19-20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei Aê Diê ruah ngă pô gĭt gai bruă rŭ mdơ̆ng sang čhiăm? Mơ̆ng ya klei diñu dưi bi leh bruă Aê Diê jao? Aê Diê ruah drei hlăm ya bruă, Ñu brei kơ diih ya klei thâo leh anăn si diih yua leh klei anăn?

Drei thâo leh bruă rŭ mdơ̆ng sang čhiăm dưi ngă mơ̆ng sa êpul mă bruă thâo mbruă hĭn hlăm phung ƀuôn sang Israel (êlan 10). Ti krah phung êdah êdi anăn, Aê Diê ruah Y-Bêsalel anak êkei Y-Uri, čô Y-Hur, mơ̆ng găp djuê Yuđa, leh anăn Y-Ôhôliap anak êkei Y-Ahisamak mơ̆ng găp djuê Dan (êlan 30-31) ngă pô gĭt gai kơ jih êpul rŭ mdơ̆ng sang čhiăm.

Yêhôwa Aê Diê brei leh kơ Y-Bêsael leh anăn Y-Ôhôliap “bŏ hŏng Mngăt Myang Aê Diê”, klei knhâo, klei thâo săng, klei thâo mĭn, leh anăn klei mbruă hlăm jih jang bruă ngă. Diñu dưi mčeh mnơ̆ng, ngă bruă hŏng mah, prăk, leh anăn kông, ktur kač boh tâo pioh tang, ngă bruă krah kyâo, bruă đêč, čhiăm piơk, hrah jŭ, hrah huč, leh anăn kbuă điêt aruăt…(êlan 31-35). Aê Diê ăt brei kơ diñu dua klei thâo mtô bi hriăm bruă kơ phung mkăn. Hŏng klei thâo leh anăn klei pap Aê Diê brei, diñu dưi mtô bi hriăm leh sa êpul mă bruă ƀrư̆ thâo mbruă hĭn.

Y-Môis hưn mdah ti krah phung ƀuôn sang kơ bruă Aê Diê ruah mdưm Y-Bêsalel leh anăn Y-Ôhôliap hlăm bruă gĭt gai hdră rŭ mdơ̆ng, bi mklă klei dưi kriê dlăng diñu dua hlăm êpul mă bruă, diñu dua srăng kriê dlăng jih êpul kơ bruă rŭ mdơ̆ng sang čhiăm. Yuôm bhăn snăk kơ hlei pô dưi mguôp hlăm bruă Sang Aê Diê, amâo djŏ knŏng diñu ôh ƀiădah amĭ ama, aduôn aê diñu ăt dưi mâo anăn mơh. Tơdah Aê Diê ruah sa čô mnuih hlăm bruă klă klơ̆ng, Ñu iêô anăn pô anăn, brei klei ktang, klei thâo, kdrăp mnơ̆ng leh anăn Aê Diê mtô bi hriăm čiăng kơ pô anăn dưi bi leh bruă Ñu jao hŏng hdră jăk hĭn. Mnuih Aê Diê iêô brei thâo săng, djăp klei thâo pô mâo jing hriê mơ̆ng Aê Diê sơăi, kyua anăn, pô anăn đăm ktưn hưn ôh kơ pô amâodah ngă mgao hŏng pô mkăn. Ƀiădah phung Aê Diê ruah hlăm bruă Ñu ƀrư̆ brei mâo klei luă gŭ, jih ai tiê hlăm bruă ngă, mbĭt anăn brei mâo ai tiê đua klam.

Hruê anei Aê Diê ruah leh, iêô anăn grăp čô drei jing anak Ñu leh anăn brei kơ drei bruă yuôm bhăn jing dĭng ktang kơ Ƀuôn Ala Mtao. Tui hlue Y-Bêsalel leh anăn Y-Ôhôliap, brei sĭt suôr êbat hŏng Khua Yang grăp hruê, mă klei ktang mơ̆ng Khua Yang čiăng jing hra leh anăn klei mngač kơ lăn ala čiăng kơ mâo lu mnuih thâo kral Aê Diê.

Drei jih ai tiê hiu hưn Anăn Aê Diê hŏng ai tiê đua klam mơ̆ amâodah ka?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Ih ruah leh kâo, brei kơ kâo jing anak Ih leh anăn brei Yang Mngăt jăk dôk mbĭt hŏng kâo nanao. Akâo kơ Ih brei kâo jih ai tiê mă bruă kơ Ih leh anăn hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê kơ lu mnuih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 6:1-29

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNgười Được Chúa Chọn – 31/5/2023
Bài tiếp theoBình Thuận: Hội Thảo Truyền Giáo Khu Vực Bắc Bình Thuận