Luật Lệ Đối Với Nữ Nô Tỳ Hê-bơ-rơ – 30/10/2020 

2557

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:7-11 

“Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm được ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại” (câu 10-11).

Câu hỏi suy ngẫm: Có sự khác biệt nào về luật lệ đối với người nữ nô tỳ và nô lệ nam? Người chủ phải đáp ứng những nhu cầu căn bản nào cho người nữ nô tỳ? Bạn học được những nguyên tắc nào phải được tôn trọng đối với những người nghèo khó?

Trong khi người nô lệ nam được giải phóng khỏi thân phận nô lệ qua sáu năm phục vụ thì người nữ nô tỳ phải tiếp tục phục vụ trong nhà chủ (câu 7), vì vai trò của người nữ nô tỳ cũng có nhiều khác biệt. Nàng không chỉ đóng vai trò người tôi tớ phục vụ trong nhà nhưng còn là hầu thiếp hay vợ lẽ của người chủ (câu 8). Nàng cũng sẽ sinh con cho chủ. Có lẽ vì lý do này mà người nữ nô tỳ có sợi dây ràng buộc khắng khít và lâu dài với chủ hơn.

Nếu nàng không làm đẹp lòng chủ là người đã cưới nàng làm hầu thiếp thì chủ phải để nàng được chuộc ra chứ không có quyền gạt bán nàng cho người ngoại bang (câu 8). Chúa không ủng hộ việc mua bán nô lệ giữa vòng dân Chúa, đặc biệt là việc dân Ngài bị bán làm nô lệ cho người ngoại bang. Nếu người chủ muốn cưới thêm hầu thiếp thì ông ta không được cắt giảm thức ăn, quần áo và tình nghĩa vợ chồng với người nữ nô tỳ trước đó. Điều này cho thấy xã hội lúc bấy giờ cho phép chế độ đa thê, tuy nhiên, Chúa dạy người chồng phải đáp ứng đủ những nhu cầu căn bản cho các hầu thiếp của mình cả về phương diện thể xác lẫn tinh thần. Nếu người chủ không chu cấp đủ cái ăn, cái mặc, hay không đáp ứng tình nghĩa vợ chồng cho người nữ nô tỳ trước đó thì người nữ ấy có thể ra tự do mà không phải trả tiền lại (câu 11). Trường hợp chủ muốn dành nàng cho con trai mình làm hầu thiếp thì phải cư xử với nàng như con gái mình (câu 9). Như vậy, mọi người phải tôn trọng hôn nhân, không được phạm tội loạn luân.

Ngày trước, các gia đình nghèo rơi vào cảnh túng thiếu hoặc không đủ tiền sắm sửa sính lễ cưới xin theo phong tục, người cha phải đem con gái bán vào nhà giàu để làm hầu thiếp. Luật định này nhằm giúp các cô dâu con nhà nghèo không bị bắt nạt và bảo vệ quyền lợi của họ. Chúa muốn con dân Chúa ngày nay cũng phải sống yêu thương, bảo vệ quyền lợi cho người gặp cảnh khó nghèo. Mọi người dù là chủ hay tôi tớ cần phải ghi nhớ Chúa đã giải cứu mình ra khỏi thân phận nô lệ của tội lỗi nên phải cư xử với nhau trong tinh thần của những người được Chúa yêu thương và chết thay cho.

Bạn có sống và cư xử với nhau trong tinh thần yêu thương như Chúa đã yêu thương bạn không?

Con tạ ơn Chúa ban cho con một đời sống tự do. Cầu xin Chúa giúp con và cộng đồng mang danh Chúa sống yêu thương, giúp đỡ và bênh vực người khó nghèo, góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thương và công bằng theo Lời Chúa dạy.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 27

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcPhông Gợi Ý Lễ Giáng Sinh 2020
Bài tiếp theoGia Lai: Hội Đồng Bồi Linh Khu Vực Jrai – Huyện Krôngpa