Gia Lai: Hội Đồng Bồi Linh Khu Vực Jrai – Huyện Krôngpa

647

HTTLVN.ORG – Dù trong hoàn cảnh mưa bão, Chúa cho thời tiết ngày 29/10/2020 được tạnh ráo để tôi con Chúa cùng hiệp lại tại nhà thờ Tin Lành Chư Gu, huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai để dự chương trình hội đồng bồi linh do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức. Trước đó vào ngày 28/10 cũng đã diễn ra hội đồng bồi linh khu vực tại nhà thờ Tin Lành Plei Rơngol huyện Ia Pa.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN đến dự và giảng bồi linh cho cả hai Hội đồng. Chủ đề Hội đồng tại Chư Gu là VỮNG BƯỚC THEO CHÚA, Câu gốc: Thi Thiên 44:18 “Lòng chúng tôi không thối lui, bước chúng tôi cũng không trớ khỏi lối Chúa”. Trong hai bài giảng bồi linh, Mục sư Phó Hội trưởng I nương trên hai phần Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:13-20 và Cô-lô-se 2:6,7.

Đến dự Hội đồng còn có Mục sư Siu Tum, UV TLH – Mục vụ tỉnh Gia Lai; Mục sư Hanh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh cùng các Mục sư Ủy viên BĐD; các giáo phẩm, Chấp sự và con cái Chúa tại huyện Krôngpa.

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp bồi linh

Các ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Siu Tum cầu nguyện

Hội đồng là dịp để các ban hát của các khu vực tôn vinh Chúa, cũng là dịp tiện quý báu để các tôi tớ Chúa và Chấp sự được gặp mặt thông công với nhau.

Huyện Krôngpa hiện có 09 Chi Hội đã được chính quyền công nhận và 02 Chi Hội nội bộ; 03 Điểm Nhóm độc lập, nhiều Điểm Nhóm trực thuộc các Chi Hội nhưng ở xa. Trong khi đó chỉ có 06 Giáo phẩm và 02 Truyền đạo tình nguyện. Số tín đồ lên đến hơn 11.000 người nhưng chỉ có 01 nhà thờ, còn lại là những nhà nguyện tạm thời. Tinh thần của con cái Chúa mạnh mẽ, sốt sắng phục vụ Chúa.

Cảm ơn Chúa cho hội đồng được diễn ra phước hạnh, tràn đầy ơn phước Chúa. Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại Gia Lai.

 

TTV MS Phạm Văn Phúc