Long An: Huấn Luyện Chấp Sự 2021

387

HTTLVN.ORG – Ngày 16/4/2021, tại nhà thờ Tin Lành Hiệp Thạnh, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An tổ chức chương trình huấn luyện Chấp sự cho khoảng 140 tôi con Chúa bao gồm các Giáo phẩm, sinh viên thần học, Chấp sự và nhân sự các Hội Thánh.

Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Long An là diễn giả bồi linh và Mục sư Lê Văn Như Kỷ, Ủy viên Tổng Liên Hội huấn luyện.

Hướng dẫn chương trình do các Mục sư Ủy viên Ban Đại diện phụ trách: Mục sư Trần Công Thành hướng dẫn buổi sáng và Mục sư Nguyễn Đăng Khoa hướng dẫn buổi chiều.

Quang cảnh ngày bồi linh, huấn luyện

Mục sư Trần Thanh Dũng đã dùng lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24 với đề tài “Cuộc Đua”, nhắc nhở mỗi tôi con Chúa và đặc biệt là các Chấp sự, nhân sự nhận biết Chúa chọn mình để làm chứng về Tin Lành của Đức Chúa Trời.

Do tình hình dịch bệnh trong suốt hơn một năm qua, các hoạt động của Hội Thánh cũng có phần bị ảnh hưởng, cho nên nhân dịp chương trình huấn luyện mục vụ Chấp sự được diễn ra tại Chi Hội Hiệp Thạnh, Mục sư Trần Thanh Dũng đã công bố quyết định của Ban Trị sự Tổng Liên Hội tái bổ nhiệm Mục sư Ngô Hồng Quân tiếp tục làm Quản nhiệm Chi Hội Hiệp Thạnh thêm một nhiệm kỳ (2020-2024).

MS Trần Thanh Dũng trao quyết định tái bổ nhiệm và MS Lê Văn Như Kỷ cầu nguyện đặc biệt cho chức vụ của Ông Bà MS Ngô Hồng Quân tại Hiệp Thạnh

Trong giờ huấn luyện, Mục sư Lê Văn Như Kỷ nhấn mạnh đến điều kiện để chọn Chấp sự theo ý Chúa theo Công Vụ Các Sứ Đồ 6:3. Đó là danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh, và trí khôn. Buổi chiều Mục sư Lê Văn Như Kỷ giúp đỡ các Chấp sự và nhân sự bằng chính những kinh nhiệm trong chức vụ của mình trong cách ứng xử và phối hợp hầu việc Chúa giữa Mục sư và Chấp sự sao cho hợp tình, hợp lý, hầu cho Hội Thánh được ổn định, phát triển và Danh Chúa được vinh hiển.

Ngày bồi linh và huấn luyện diễn ra tốt đẹp trong ơn Chúa với những điều Chúa nhắc nhở và dạy dỗ, giúp ích cho chức vụ của những người hầu việc Chúa nói chung và đặc biệt cho các Chấp sự và nhân sự nói riêng. Nguyện Chúa Thánh Linh tiếp tục ở cùng và ban thêm năng lực để các Chấp sự và nhân sự trong các Hội Thánh làm trọn trọng trách Chúa giao.

 

TTV. Mục sư Ngô Hồng Quân

Bài trướcMdiê, Pui, Amâodah Kmŭt? – 20/4/2021
Bài tiếp theoGia Lai: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bôn Phu