Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm – 31/5/2020  

1830

 

Công Vụ 2:1-13

 “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh” (Công Vụ 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Lễ Ngũ Tuần là lễ quan trọng thế nào với người Do Thái? Sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm được ghi lại như thế nào? Sự kiện này đã ứng nghiệm những lời tiên tri nào của ông Giăng Báp-tít và của Chúa Giê-xu? Điều này thúc giục lòng chúng ta thế nào?

Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần và Lễ Lều Tạm là ba kỳ lễ trọng trong năm của dân Do Thái. Lễ Ngũ Tuần được cử hành sau Lễ Vượt Qua 50 ngày, còn được gọi là Lễ Bảy Tuần (Phục Truyền 16:10), Lễ Mùa Gặt (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:16), hoặc Ngày Hoa Quả Đầu Mùa (Dân Số Ký 28:26). Trong ngày này, người Do Thái ở các nơi trên thế giới trở về Giê-ru-sa-lem dự lễ rất đông. Lễ Ngũ Tuần được ghi trong Công Vụ chương 2 là vào thời điểm ngày thứ 50 sau khi Chúa sống lại, tức 10 ngày sau khi Chúa thăng thiên. Trong ngày đó, Đức Thánh Linh đã giáng lâm, các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các ngoại ngữ khác nhau giúp cho những người Do Thái cư ngụ tại các nước khác nghe và hiểu được sự cao trọng của Đức Chúa Trời bằng chính tiếng xứ mình. Sau đó, Sứ đồ Phi-e-rơ giảng một bài giảng khiến khoảng 3.000 người tin Chúa và nhận Thánh Lễ Báp-têm, Hội Thánh bắt đầu khai sinh từ ngày ấy và phát triển không ngừng.

Sự kiện đặc biệt về Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần đã được ông Giăng Báp-tít nói tiên tri trong Ma-thi-ơ 3:11, “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.” Và mười ngày trước Lễ Ngũ Tuần, Chúa Giê-xu cũng đã nhắc lại trong Công Vụ 1:5, “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.” Rồi Chúa cũng trao trọng trách cho môn đệ, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8).

Kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại những lời tiên tri của ông Giăng Báp-tít và của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh giáng lâm đều đã ứng nghiệm trọn vẹn trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Chúa sống lại. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn đang ngự trong lòng những người đã thật lòng tin Chúa. Ngài vẫn luôn ban quyền phép và cùng làm việc với chúng ta (Mác 16:20). Nhận biết những điều này, thúc giục chúng ta mạnh mẽ ra đi làm chứng về Chúa Giê-xu khắp nơi cho đến cùng trái đất.

Những lời tiên tri đã ứng nghiệm trọn vẹn có thúc giục bạn ra đi làm chứng nhân cho Chúa không?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì từng sự kiện xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần đều ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri. Điều này thêm lòng tin của con nơi Lời Chúa. Xin cho con được thúc giục để đồng công với Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-xu cho đến ngày Chúa trở lại.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 21.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org