Làm Sao Để Vượt Qua Cảm Giác Bị Từ Chối?

475

Tất cả chúng ta đều dễ bị thất vọng và cảm thấy bị từ chối, và điều đó đặc biệt đúng sau một mối quan hệ đổ vỡ. Tuy nhiên, là những người thuộc về Chúa, đã được tái sinh, chúng ta có nguồn sức lực trong Lời Đức Chúa Trời, là điều có thể mang lại sự an ủi và soi sáng cho hoàn cảnh mà chúng ta đang trải qua. 

Bị một người từ chối không có nghĩa là chúng ta không được yêu thương. Chúng ta có thể cho phép sự từ chối đó quyết định cảm xúc của mình, định nghĩa con người mình, hoặc chúng ta có thể chọn để điều đó lại đằng sau và tiến lên với những điều giá trị hơn.

Theo Đuổi Điều Quý Giá Hơn

 Điều quý giá hơn là gì? Đối với Cơ Đốc nhân, đó là địa vị của chúng ta trong Đấng Christ. Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta được chấp nhận.

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!” (Ê-phê-sô 1: 3-6 ).

Mặc dù chúng ta không xứng đáng cũng như không thể tự nỗ lực đạt được, Chúa đã chủ động tìm đến chúng ta, ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng và khiến chúng ta được chấp nhận trong Ngài. Sự chấp nhận này là món quà ân sủng, và nó vượt qua mọi “cảm xúc” khác. Sự chấp nhận của Chúa không dựa trên cảm xúc “hy vọng là như vậy” nhưng là điều “chắc chắn là như vậy” nương trên những gì Chúa bày tỏ trong Lời Ngài. Khi chúng ta nhận lấy lẽ thật này bởi đức tin, nó sẽ trở thành thực hữu trong tấm lòng và cuộc sống của chúng ta.

 Sống theo ân điển thay vì sống theo cảm xúc

Sống theo cảm xúc, để cho cảm xúc điều khiển thì nhất định chúng ta sẽ bị tổn thương, sẽ thất vọng, vì chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã. Những gì chúng ta chọn làm với sự tổn thương và thất vọng hoặc sẽ cho phép chúng ta mạnh mẽ hơn trong hành trình bước đi với Chúa, hoặc chúng ta bước đi với vết thương đó. Cả hai kết quả đều do chúng ta lựa chọn. Đức Chúa Trời giúp chúng ta có thể vượt qua những thất vọng trong cuộc sống với sự nhận biết rằng Ngài vẫn luôn chu cấp cho chúng ta mọi lúc. Ân điển và sự an ủi của Ngài sẽ giúp cho chúng ta được an nghỉ trong Ngài.

Mọi con cái thật của Chúa, là những người đã được tái sinh, đều có tất cả những sự ban cho này trong Đấng Christ, nhưng chúng ta phải chọn sử dụng chúng.

Điều này cũng như chúng ta có hàng chục tỷ đồng để trong tài khoản ngân hàng trong khi vẫn thiếu ăn mỗi ngày bởi vì chúng ta không dùng số tiền đó mua thức ăn. Cũng có thể là chúng ta không sử dụng những gì mình không biết. Do đó, mọi tín hữu đều phải “biết” Đức Chúa Trời, Đấng biết chúng ta và yêu thương chúng ta, và điều đó không chỉ có nghĩa là đọc Lời Chúa thường xuyên mà còn phải nghiên cứu Lời Chúa để chân lý Kinh Thánh thay đổi quan điểm, cách nhìn của chúng ta và cho phép chúng ta đương đầu cuộc sống với những trang bị đầy đủ để có thể bước đi bằng đức tin.

 Hãy bước đi bằng đức tin

Người tin Chúa không bị định nghĩa bởi những thất bại trong quá khứ, bởi sự thất vọng hay sự từ chối của người khác. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đã được tái sinh để trở nên mới, được Ngài ban cho mọi ơn phước thiêng liêng và được chấp nhận trong Chúa Giê-xu Christ. Đó là yếu tố quyết định khi nói đến cuộc sống đắc thắng. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho mỗi người chúng ta những cơ hội độc nhất để bước qua mọi điều của cuộc đời này. Chúng ta có thể bước đi bởi sức riêng của mình, điều mà Sứ đồ Phao-lô gọi là “xác thịt”, hoặc chúng ta có thể bước đi trong sức lực và sự cung ứng mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta áo giáp (Ê-phê-sô 6:11-18) nhưng chúng ta phải mặc nó bằng đức tin.

Vì vậy, nếu bạn là con cái Đức Chúa Trời, có thể bạn đang thất vọng trong cuộc sống này, nhưng hãy nhớ rằng sự từ chối chỉ là một “va chạm” nhất thời trên đường. Bạn có quyền lựa chọn để cho vết thương đó làm bạn chệch hướng để rồi cứ sống với vết thương, hoặc bạn có thể chọn bước đi trong ân điển để nhận lấy cơ nghiệp dành cho con cái Đức Chúa Trời.

Hãy nhớ rằng tha thứ cho người khác và cho chính mình là một món quà mà bạn có thể ban tặng bởi vì đó là món quà mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã ban cho bạn (Ê-phê-sô 4:32).

 

Hồng Nhung dịch
(Nguồn GotQuestion)