Kyua Khua Yang Khăp Snăk Kơ Ih Leh Anăn Kâo – 29/3/2024

1486

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yôhan 19:1-18

Êlan kliăng: “Amâo mâo pô dưi mâo klei khăp prŏng hĭn kơ anei: klei sa čô mnuih djiê kyua phung mah jiăng ñu” (Y-Yôhan 15:13)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei brei ƀuh klei dưi kluôm dhuôm hlăm kngan Khua Yang Yêsu, Anak Aê Diê? Ya mta krơ̆ng Khua Yang ti kyâo bi kal? Ya klei mñă kơ ih mơ̆ng rup Khua Yang ti kyâo bi kal hlăm yan bi hdơr Khua Yang Tŭ Klei Knap Mñai thŭn anei?

Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Yôhan 18 brei ƀuh klei dưi kluôm dhuôm hlăm kngan Khua Yang Yêsu – Anak Aê Diê. Tơdah Ñu lač “Kâo gơ̆ yơh”, phung kahan kdŭn tluôn leh anăn lĕ buh ti lăn̆; leh arăng dơ̆ng lŏ mă Ñu “brei” phung ƀĭng kna Ñu đuĕ (Y-Yôhan 18:6, 8). Khua Yang dưi tiŏ nao pluh dua čô dĭng buăl jăk nao bi mtlaih Ñu (Y-Mathiơ 26:53), ƀiădah Ñu tŭ arăng mă, leh anăn lŏ tŭ ư čiăng kơ phung kahan Rôm, hlăm brô 600 čô, ba Ñu jing klei hlăp lêñ kơ arăng čăm biêng, mđua đuôn êruê mgưt ngă mtao, leh anăn pah miêng Ñu. Wăt hlăk êjai phung khua kahan mgao lač diñu mâo klei dưi mdjiê Khua Yang Yêsu snăn Khua Yang lač, “Ih amâo mâo klei dưi ngă kơ kâo ôh, tơdah Aê Diê amâo brei klei dưi anăn kơ ih. Kyuanăn hlei pô jao kâo kơ ih mâo klei soh prŏng hĭn. Leh hmư̆ klei anăn Aê Pilat duah klei čiăng phưi Yêsu….” (êlan 11-12a). Khua Yang brei Aê Pilat thâo gơ̆ amâo mâo klei dưi hlăm Khua Yang ôh, leh anăn hĭn mơh ñu kčah leh klei soh! Êlâo anăn, tơdah êmuh Khua Yang, khua kahan tuôm hmư̆ leh Khua Yang lač Ñu jing Mtao (Y-Yôhan 18:37).

Lŏ hdơr wĭt klei čih ti dlông čiăng kơ drei hdơr Khua Yang Yêsu mâo klei dưi mơ̆ng Anak Aê Diê, Mtao Ƀuôn Ala Mtao Adiê ƀiădah Ñu tŭ ư jao klei hdĭp Ñu čiăng bi tui klei soh kơ grăp čô drei (Y-Yôhan 10:11, 15). Amâo mâo ôh klei myang mâo klei dưi klư̆ Ñu kơ klei djiê. Tơdah dôk ngă bruă klam, Khua Yang tuôm lač leh: “Amâo mâo pô ƀlêč mă klei hdĭp kâo mơ̆ng kâo ôh, ƀiădah kâo jao gơ̆ tui si kâo pô čiăng. Kâo mâo klei dưi jao gơ̆, leh anăn kâo mâo klei dưi lŏ mă gơ̆. Klei mtă anăn kâo mă tŭ leh mơ̆ng Ama kâo” (Y-Yôhan 10:18).

Khua Yang Yêsu kluôm dhuôm mâo klei dưi trŭn ti kyâo bi kal ƀiădah Ñu amâo ngă snăn ôh, Khua kahan Aê Pilat tlâo blư̆ lač leh Khua Yang amâo mâo klei soh ôh (Y-Yôhan 18:38; 19:4, 6), snăn ya ngă Pô amâo mâo klei soh lŏ tŭ jing mnuih soh, tŭ klei ruă knap leh anăn arăng pơ̆ng ti kyâo bi kal ti krah dua čô knĕ snăn? Mâo dua mta phŭn, Khua Yang Yêsu gưt asăp Ama Ñu, Khua Yang mnăm kčok Ama Ñu brei leh (Y-Yôhan 12:27; 18:11)̆; leh anăn kyua Khua Yang khăp snăk kơ drei (Y-Yôhan 15:13). Hlăm yan bi hdơr Khua Yang Tŭ Klei Knap Mñai thŭn anei, tơdah bi mĭn kơ rup Khua Yang Yêsu ti kyâo bi kal, brei drei hdơr klei khăp Ñu pioh brei kơ drei yơh krơ̆ng leh Ñu ti dlông anăn amâo djŏ dŭm ƀĕ kđĭn msei khăng, êăt adih ôh. Akâo kơ Khua Yang đru drei hdơr nanao kơ klei khăp Khua Yang čiăng hdĭp hŏng Ñu leh anăn hdơ̆ng drei hlăm klei khăp Khua Yang brei.

Drei thâo mơh klei khăp Khua Yang khăp kơ pô prŏng snăk tơdah bi mĭn kơ rup arăng pơ̆ng Khua Yang ti kyâo bi kal?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu khăp hơiêng! Kâo bi mni kơ Ih kyua klei soh kâo Ih tŭ leh klei ruă knap leh anăn arăng mưč mač ti kyâo bi kal. Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo khăp kơ Ih ƀrư̆ hruê ƀrư̆ lu hĭn leh anăn hdĭp mbĭt hlăm klei khăp. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 35

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVim Tus Tswv Hlub Koj Thiab Kuv Dhau – 29/3/2024
Bài tiếp theoVì Chúa Quá Yêu Bạn Và Tôi – 29/3/2024