Kyua Ai Tiê Khăp Snăk – 29/11/2023

2199

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Têsalônik 2:4-8

Êlan kliăng: “Snăn hŏng klei hmei khăp snăk kơ diih, hmei čiăng bi mbha kơ diih, amâo djŏ knŏng klei mrâo mrang jăk Aê Diê ôh, ƀiădah wăt klei hdĭp hmei pô mơh, kyuadah diih jing leh yuôm snăk kơ hmei.” (I Têsalônik 2:8)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ai tiê Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung găp ñu hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn kriê dlăng phung đăo Têsalônik? Ya rup ñu yua čiăng bi msĕ kơ klei mđĭ ai ñu mă bruă kpă ênô? Si ngă čiăng kơ drei dưi myơr jih klei hdĭp pô kơ Aê Diê leh anăn kơ ayŏng adei pô?

Thâo kơ klei yuôm bhăn Aê Diê jao hlăm bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk leh anăn thâo kral Pô thâo jih ksiêm dlăng hlăm ai tiê anăn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng ñu amâo yua klei blŭ myâo čiăng mdăp klei čiăng amâodah mă ai anak mnuih, Aê Diê pô bi mklă kơ klei doh jăk ñu leh anăn phung găp ñu (êlan 4-5). Khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei thâo hŏng ya klei diñu ba kơ phung đăo ti Sang Aê Diê Têsalônik hlăm bruă jing khua ƀĭng kna mơ̆ng Yang Krist, diñu dưi akâo kơ phung ayŏng adei klei mpŭ, ƀiădah diñu amâo ngă snăn ôh. Diñu amâo čiăng duah ôh klei guh kơang mơ̆ng phung mnuih wăt tơdah hlei pô anăn jing.

Hlăm bruă kriê dlăng phung ƀuôn sang Aê Diê ti Têsalônik, ñu ngă bruă hŏng ai tiê mơ̆ng sa čô amĭ êdu êun kriê dlăng anak pô. Ñu leh anăn phung găp khăp kơ ayŏng adei pô tơl amâo djŏ knŏng myơr kơ ayŏng adei Klei Mrâo Mrang Jăk Aê Diê ôh ƀiădah lŏ myơr klei hdĭp pô hŏng klei čang hmăng grăp čô mnuih dưi bi mtlaih. Klei khăp êlam tơl Khua ƀĭng kna Y‑Pôl leh anăn phung găp amâo hơưi kơ sa klei hŏng ayŏng adei diñu khăp hơiêng (êlan 7-8). Mơ̆ng klei bi msĕ anei, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei ƀuh klei mđĭ ai mă bruă kpă ênô mơ̆ng mnuih mă bruă kơ Aê Diê jing klei khăp sĭt suôr msĕ si klei khăp amĭ brei kơ anak pô, brei djăp klei jăk hĭn kơ anak leh anăn srăng săn asei kyua anak. Anei jing ai tiê mă bruă mơ̆ng Khua Yang Yêsu, “Kyuadah msĕ mơh Anak Mnuih hriê leh amâo djŏ čiăng kơ arăng mă bruă kơ Ñu ôh, ƀiădah Ñu čiăng mă bruă kơ arăng, leh anăn jao klei hdĭp Ñu jing ênoh bi tui kơ lu mnuih” (Y‑Markôs 10:45).

Lu mnuih amâo kjăp ai tiê hlăm klei mă bruă kơ Aê Diê leh anăn Sang Aê Diê, amâo myơr truh knhal tuč, kăn mprăp ai tiê săn asei rei… kyua klei mtrŭt mă bruă kƀah klei khăp. Knŏng klei khăp kơh dưi mtrŭt drei amâo tŭ mă kơ pô ƀiădah srăng brei lu hĭn. Klei khăp mđĭ ai drei amâo guôn arăng mpŭ năng djŏ ôh ƀiădah luă gŭ, êdu êun hŏng grăp čô hlăm klei khăp. Tơdah kƀah klei khăp hlăk êjai mă bruă, drei ênưih snăk amâo lŏ mâo klei luă gŭ, êdu êun ƀiădah hrô kơ anăn jing klei mgao, klei čiăng arăng tla ai…

Drei kyua klei khăp srăng myơr jih ai tiê kơ Khua Yang čiăng mă bruă Ñu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu! Kâo bi mni lač jăk kơ Khua Yang kyua Ih brei leh kơ kâo klei bi hmô kơ klei khăp, luă gŭ, êdu êun leh anăn săn asei. Akâo kơ Ih đru kâo tui hlue Ih, mă bruă hŏng klei khăp sĭt suôr leh anăn myơr jih klei hdĭp kơ Ih leh anăn kơ Sang Aê Diê. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Hêbrơ 11

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVim Txojkev Hlub – 29/11/2023
Bài tiếp theoVì Lòng Rất Yêu Thương – 29/11/2023