Klei Bhiăn Ngăn Drăp – 17/10/2021

682

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 13:9-11

Êlan kliăng: “Kyuadah klei khăp kơ prăk jing agha kơ jih jang klei jhat; leh anăn kyua klei tluh anăn đa đa klah đuĕ leh mơ̆ng klei đăo leh anăn bi truh kơ ai tiê diñu lu klei rŭng ênguôt.” (I Y‑Timôthê 6:10).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei bhiăn Mtao Y‑Salômôn bi hriăm čiăng mâo ngăn drăp hơĭt kjăp? Ya atur knơ̆ng Khua Yang čiăng drei duah prăk? Si drei ba yua Klei Aê Diê Blŭ hlăm bruă bi lar klei tŭ dưn kơ Aê Diê ?

Hlăm Klei Bi Hriêng 13 :7‑8, Mtao Y‑Salômôn bi hriăm anak ñu hdĭp kpă ênuah leh anăn djŏ klă hŏng klei Aê Diê brei. Leh anăn hlăm êlan 9‑11, ñu bi hriăm anak klei bhiăn čiăng dưi mâo ngăn prăk hơĭt kjăp. Tal sa, hlăm êlan 9, anak brei bi mĭn kbưi, bi mĭn kơ klei tŭ dưn sui thŭn, hơĭt kjăp. Klei mdrŏng sah phung kpă ênô ba klei mơak, klei hưn ktưn msĕ si klei mngač mtrang. Mklăk wĭt, klei mdrŏng sah phung ƀai dưi mâo pral snăk ƀiădah ăt srăng ram pral mơh, msĕ si Klei Bi Hriêng 4:18‑19 bi hriăm leh êlâo anăn: “Ƀiădah êlan phung kpă ênô jing msĕ si klei mngač ang dar, klei mngač ñu jing ktang hĭn ƀrư̆ ƀrư̆ tơl truh yang hruê dơ̆ng. Êlan phung măk ƀai jing msĕ si klei mmăt tĭt; diñu amâo thâo ôh ya mnơ̆ng bi têč hnêč diñu”. Tal dua, hlăm êlan 10, brei anak êdu êun, hmư̆ klei kčĕ bi hriăm. Klei mgao amâo djŏ knŏng amâo ba klei tŭ dưn kơ anak ôh, ƀiădah lŏ ba kơ anak klei mneh msao leh anăn amâo bi mơak hdơ̆ng găp. Tal tlâo, hlăm êlan 11, brei anak kreh kriăng mă bruă leh anăn thâo mkăp pioh. Brei anak hdơr “Ngăn drăp mâo hŏng klei wê srăng luč ƀrư̆ ƀrư̆” (êlan 11). Đăm ôh kyua hưp kơ prăk mah, ăt kăn alah kba amâodah čiăng kpưn đĭ kơ mdrŏng pral, tui hluê hĕ êlan soh čhuai. Knŏng ngăn drăp mkăm pioh hlăm kpă ênô kơh dưi hơĭt kjăp sui.

Ala ƀuôn ƀrư̆ đĭ kyar, bruă hâo hưn ƀrư̆ mlih mrâo snăn klei mplư mnơ̆ng dhơ̆ng ƀrư̆ mâo lu mơh. Dŭm boh sang dlông prŏng siam, êdeh yuôm, mnơ̆ng bi msiam yuôm, čhum ao mrâo mrang, jep hdruôm jơ̆ng, kdô, bai mâo ênoh yuôm… mplư lu mnuih lĕ hlăm klei soh, tui duah ênoh yuôm kơ pô hlăm mnơ̆ng dhơ̆ng amâo ƀuh ôh ênoh yuôm sĭt Khua Yang brei. Lu mnuih kyua khăp hiu blei mnơ̆ng anăn duah djăp hdră čiăng djăl mdrŏng, mâo prăk mah čiăng dưi ngă klei čiăng anăn diñu lăng asăp amĭ mtă, asăp ama mtô, klei nai bi hriăm, amâo lŏ mđing hluê ngă ôh tui si Klei Aê Diê Blŭ, ƀiădah tui hluê klei phung jhat mplư, leh anăn klam klei amâo tŭ jing, ruă êka, mâo đa đa lĕ hlăm klei soh klei bhiăn kyua khăp kpưn đĭ kơ mdrŏng amâo djŏ klă, kpă ênô. Kpưn đĭ kơ mdrŏng amâo soh ôh Kyua Aê Diê čiăng drei bi lar thiăm ta lâng Aê Diê jao kơ drei, wăt hlăm prăk mah. Ƀiădah djăp bruă drei ngă brei dưm tur knơ̆ng hlăm klei kpă ênô, djŏ klă Aê Diê. Kyua knŏng drei hdĭp leh anăn hluê ngă Klei Aê Diê Blŭ kơh drei srăng thâo klei hơ̆k mơak, klei êđăp ênang, leh anăn klei mơak mơ̆ng ngăn drăp drei dưi mâo, wăt tơdah ƀiă amâodah lu, leh anăn yua ngăn drăp anăn tŭ dưn kơ Aê Diê leh anăn kơ lu mnuih.

Drei sĭt suôr leh anăn kpă ênô hlăm bruă ngăn prăk tui si Klei Aê Diê Blŭ bi hriăm mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua bi hriăm leh kâo kơ klei bhiăn ngăn drăp. Akâo kơ Khua Yang brei kâo tui duah ngăn drăp hluê si klei kpă ênô, djŏ klă Aê Diê, leh anăn brei kâo sĭt suôr hŏng bruă Aê Diê jao leh kơ kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Hội Thảo Trực Tuyến “Ứng Phó Với Dịch Covid-19”
Bài tiếp theoNguyên Tắc Của Cải – 17/10/2021