Klei Aê Diê Phat Kđi – 20/11/2023

2491

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 2:1-11

Êlan kliăng: “Drei thâo klei Aê Diê phat kđi kơ phung ngă soh msĕ snăn jing djŏ” (Rôm 2:2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei trăn Klei Aê Diê Blŭ anei brei thâo kơ Aê Diê leh anăn klei Ñu phat kđi? Ya knuih leh anăn bruă ngă brei phung đăo kơ Krist mâo ti anăp klei phung ayŏng amai adei pô ngă soh? Mơ̆ng klei hriăm hruê anei, ya klei ih čuăn srăng bi mlih hĕ?

Trăn Klei Aê Diê Blŭ hruê anei đru drei thâo săng kơ klei Aê Diê phat kđi. Tal êlâo hĭn, Aê Diê djă klei dưi klei phat kđi (êlan 1-3). Aê Diê jing Pô kpă ênô, Ñu amâo tuôm ngă soh ôh, knŏng Ñu yơh dưi phat kđi anak mnuih. Bi anak mnuih, jih jang soh leh sơăi, leh anăn amâo tơl mâo klei guh kơang Aê Diê ôh. Jih jang mnuih jing mnuih soh msĕ sơăi, kyuanăn amâo mâo pô dưi phat kđi ôh. Êlan 1 lač, sa čô mnuih măng ai hlei ñu jing, tăp hnơ̆ng ñu kpă ênuah, ƀiădah tơdah ñu phat kđi arăng snăn jing ñu bi kmhal ñu pô yơh. Sĭt nik, hŏng klei mtrang mngač mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ, amâo mâo sa cô mnuih ƀuh ñu pô dưi djă pioh kluôm ênŭm sa mta klei bhiăn ôh hlăm Pluh Mta Klei Bhiăn Aê Diê. Jih jang mnuih amâo kkuh mpŭ kơ Aê Diê hŏng klei djŏ sơăi, leh anăn lĕ leh kluôm dhuôm hlăm klei bi khăp mnuih hdơ̆ng mnuih. Drei bi kdơ̆ng leh sơăi hŏng Aê Diê, ngă soh hŏng Aê Diê leh anăn hŏng mnuih.

Tal dua, Aê Diê phat kđi djŏ mông (êlan 4). Aê Diê jing Pô mdrŏng hŏng klei jăk, klei thâo pap leh anăn klei gĭr. Amâo djŏ grăp blư̆ Aê Diê srăng phat kđi mtam ôh ƀiădah Aê Diê brei mâo mông, dôk guôn jih jang mnuih kmhal kơ klei soh. Bi mni kơ Aê Diê lu snăk kyuadah klei khăp leh anăn klei pap Ñu amâo mâo knhal ôh! Tơdah Aê Diê amâo djăl ăl ôh snăn hlei pô dưi dôk dơ̆ng ti anăp klei Ñu ngêñ?

Tal tlâo, Aê Diê phat kđi tui si bruă mnuih ngă (êlan 5-6). Wăt tơdah Aê Diê amâo djăl ăl dưn ƀiădah sĭt nik klei Ñu phat kđi srăng truh tui si hruê Ñu bi kčah leh. Aê Diê Pô thâo jih jang mnơ̆ng ƀuh jih bruă ngă hlăm anôk hgăm, hmư̆ jih klei blŭ hŏng klei čŏng čiăng amâodah amâo čŏng čiăng ôh, leh anăn thâo klă klei mtrŭt hgăm hlăm lam ai tiê mnuih. Kyuanăn yơh, Aê Diê srăng brei klei mưn leh anăn bi kmhal kơ grăp čô tui si bruă jăk leh anăn bruă jhat diñu ngă leh. Aê Diê amâo dlăng mnuih mdê mdê ôh, phung ƀuôn sang Ñu ruah leh anăn phung tue jing msĕ. Ti anăp klei Aê Diê phat kđi, jih jang mnuih srăng kkui kŏ tŭ ư kơ diñu pô jing mnuih soh sơăi.

Klei hriăm hrue anei brei drei thâo Aê Diê jing Khua phat kđi kpă. Klei thâo kral anei đru drei thâo huĭ mpŭ hĭn kơ Aê Diê leh anăn knang kjăp hĭn kơ klei Ñu ƀuăn: “Aê Diê srăng brei klei hdĭp hlŏng lar kơ phung gĭr ngă klei jăk nanao, duah klei guh kơang, klei mpŭ, leh anăn klei amâo thâo djiê” (êlan 7). Tơdah mâo phung ayŏng amai adei drei ngă soh, brei drei mtô lač, đru digơ̆ thâo kral klei soh digơ̆ ngă leh – leh anăn kmhal hĕ. Wăt snăn dưn mơh, brei drei răng kơ klei drei phat kđi, huĭdah drei dôk phat kđi drei pô leh anăn srăng tŭ klei Aê Diê phat kđi.

Drei tuôm phat kđi mnuih mkăn mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ kâo đa kyua kâo phat kđi arăng. Đru kâo hdơr kơ kâo jing sa čô mnuih soh ih pap brei leh. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk atăt gai leh anăn thiăm klei ktang kơ kâo čiăng kơ kâo mâo klei čiăng leh anăn ngă nanao klei Ih mtă. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Tit 3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVajtswv Txojkev Txiav Txim – 20/11/2023
Bài tiếp theoSự Phán Xét Của Đức Chúa Trời – 20/11/2023