Không Làm Tôi Hai Chủ – 26/7/2023

8437

 

 

II Sử Ký 20:33-37

“Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Sử sách ghi lại hai việc làm sai trật nào của Vua Giô-sa-phát đã ảnh hưởng xấu đến con cháu và dân chúng? Hậu quả ra sao? Gương xấu này cảnh tỉnh đời sống theo Chúa của chúng ta thế nào?

Vua Giô-sa-phát đã được sử sách ghi lại những nhận xét tốt đem lại ảnh hưởng tích cực cho nhiều người, tuy nhiên, sử sách cũng ghi lại những việc làm không tốt của vua. Trong đời trị vì của mình, vua đã phá dỡ những nơi cao và tượng thần A-sê-ra khỏi Giu-đa (II Sử Ký 17:6; 19:3) nhưng vua không dẹp bỏ triệt để khiến cho dân chúng vẫn chưa trọn lòng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình (câu 33).

Ngoài ra, khi đã được Chúa cho cường thịnh, lòng tham giàu có của vua bèn nổi dậy, Vua Giô-sa-phát đã kết giao với Vua A-cha-xia là vị vua rất gian ác của Y-sơ-ra-ên, cùng hợp tác đóng tàu đi Ta-rê-si để kinh doanh vàng. I Các Vua 22:49 ký thuật như sau: “Giô-sa-phát đóng một đoàn tàu Ta-rê-si đặng đi Ô-phia chở vàng, nhưng không đi đến đó được, bởi vì tàu vỡ ra tại Ê-xi-ôn-Ghê-be.” Việc này hoàn toàn không đẹp lòng Đức Chúa Trời, Ngài sai Tiên tri Ê-li-ê-xe cảnh báo trước, và cuối cùng Đức Giê-hô-va phá hỏng công trình của vua, đoàn tàu bị vỡ nát, việc liên kết kinh doanh thất bại hoàn toàn (câu 37).

Việc làm nửa vời khi phá dỡ các nơi cao của Vua Giô-sa-phát đã khiến dân chúng vừa thờ phượng Đức Chúa Trời vừa thờ cúng các thần khác. Riêng vua, có thể vua không lên các nơi cao thờ cúng thần tượng nhưng vua lại để cho vàng Ô-phia trở thành thần tượng của mình. Chẳng những liên kết với vị vua gian ác A-cha-xia trong việc kinh doanh vàng, vua còn kết sui gia với Vua A-háp, là vị vua gian ác nhất trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Khi Vua A-sa sống trọn thành theo Lời Chúa dạy thì gương tốt của vua đã ảnh hưởng tốt đến những năm đầu trị vì của con mình là Vua Giô-sa-phát, đến khi Vua Giô-sa-phát được cường thịnh thì đời sống bắt đầu sa ngã, gương xấu của vua đã ảnh hưởng xấu đến hậu thế, con trưởng của vua là Giô-ram kế vị đã trở thành vị vua gian ác.

Chúa Giê-xu dạy: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24). Con người vốn tội lỗi nên đời sống không thể nào hoàn hảo. Chỉ khi chúng ta dâng cuộc đời cho Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết sức kính mến Chúa, sống theo Lời Chúa dạy thì cuộc đời chúng ta và con cháu chúng ta mới được phước. Gương xấu của Vua Giô-sa-phát cảnh tỉnh mỗi chúng ta đừng bao giờ sống nửa vời và quyết không làm tôi hai chủ.

Bạn cần sống thế nào để không làm tôi hai chủ?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì giữa những cám dỗ của thế gian con cũng dễ theo Chúa nửa vời và làm tôi hai chủ. Xin cho cuộc đời Vua Giô-sa-phát cảnh tỉnh con để con quyết trọn thành theo Chúa và sống nêu gương tốt cho con cháu.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 6:25-71

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAmâo Dưi ôh Jing Hlŭn Kơ Dua Čô Khua – 26/7/2023
Bài tiếp theoBến Tre: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa V – Năm II, 2023