Khánh Hòa: Thông Công Giáng Sinh 2018 Khu Vực TP. Nha Trang

1442

HTTLVN.ORG – Chương trình thông công mừng Chúa giáng sinh của các Hội Thánh khu vực thành phố Nha Trang được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Phước vào lúc 19 giờ 30 ngày 27/12/2018 với hơn 350 người của 8 Chi Hội tham dự dù bên ngoài thời tiết vẫn còn mưa gió.

Trong chương trình, tôi con Chúa được nhắc nhở về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bởi cớ đó, dầu đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của cơn bão vừa qua, tôi con Chúa đều lớn tiếng ngợi khen Ngài. Các ca đoàn đến từ 8 Hội Thánh lần lượt ngợi khen Chúa, gồm có: Ca đoàn Suối Cát; Ca đoàn Phú Hữu; Ca đoàn Diên Khánh; Ca đoàn Phước Hải; Ca đoàn Nha Trang; Ca đoàn Vĩnh Lương; Ca đoàn Núi Sạn; Ca đoàn Vĩnh Phước.

Ca đoàn HT Suối Cát

Ca đoàn HT Vĩnh Phước

Mục sư Nguyễn Đồng Minh, Quản nhiệm Hội Thánh Vĩnh Phước rao giảng Lời Chúa với chủ đề: “Đức Chúa Trời Ở Cùng Ma-ri” để khích lệ hội chúng về phước hạnh khi được Đức Chúa Trời ở cùng. Dầu vẫn phải đối diện với những hoạn nạn, thử thách, người được Chúa ở cùng sẽ luôn có sự bình an và được Chúa giải cứu đúng thời điểm.

Mục sư Nguyễn Đồng Minh, Quản nhiệm Hội Thánh Vĩnh Phước

Chương trình kết thúc vào lúc 21 giờ 30 phút trong niềm vui phước hạnh vì biết chắc Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta.

 

CTV. MSNC Tạ Quang Vinh