Khai Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần IX – 2018

3899

Chương trình KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN IX – 2018

Diễn giả: Mục sư Ken Graham – Hội trưởng Hội TGPÂLH Úc châu
HDCT: Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký TLH
Thời gian: 8h30 – 11h30 ngày 3/7/2018