Chương trình 3: Bồi Linh & Lược Trình Hoạt Động Của Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần IX – 2018

2737

– 14g00 – 17g00 ngày 3/7/2018
– Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN
– HDCT: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký TLH