Hôn Nhân Cơ Đốc Có Gì Khác Biệt?

5658

Mục tiêu của hôn nhân

Sự khác biệt cơ bản giữa hôn nhân Cơ Đốc và hôn nhân bên ngoài nằm ở chỗ Đấng Christ là trung tâm của hôn nhân. Khi hai người được kết hợp trong Đấng Christ, mục tiêu của họ là trưởng thành để trở nên giống Chúa trong suốt đời sống hôn nhân. Những người không tin Chúa có thể có nhiều mục tiêu cho hôn nhân của họ, nhưng chắc chắn trong số đó không bao giờ có mục tiêu “trở nên giống Chúa”. 

Điều này không có nghĩa là tất cả Cơ Đốc nhân, khi họ kết hôn, ngay lập tức đều bắt đầu có những hành động hướng tới mục tiêu này. Nhiều bạn trẻ Cơ Đốc còn thậm chí không nhận ra đây thực sự là mục tiêu của họ. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh là Đấng hiện diện trong người thuộc về Ngài sẽ hành động trong tấm lòng họ, nuôi dưỡng mỗi người để mục tiêu giống Chúa càng trở nên rõ ràng đối với họ. Khi cả hai vợ chồng đều tập trung vào mục tiêu trở nên giống Chúa nhiều hơn, thì hôn nhân Cơ Đốc của họ sẽ được mạnh mẽ, sinh động. 

Vai trò trong hôn nhân

Hôn nhân Cơ Đốc bắt đầu với sự hiểu biết rằng Kinh Thánh mô tả rõ ràng về vai trò của vợ và chồng  – nguyên tắc này được tìm thấy trong Ê-phê-sô 5 – và cam kết sống đúng với những vai trò đó. Người chồng đảm nhận vai trò lãnh đạo trong gia đình (Ê-phê-sô 5:23-26). Sự lãnh đạo này không chỉ về sự độc tài, trịch thượng hoặc thái độ bề trên với người vợ, nhưng phải phù hợp với gương của Đấng Christ lãnh đạo Hội Thánh. Đấng Christ đã yêu Hội Thánh cách trọn thành, thương xót, tha thứ, tôn trọng và vị tha. Vậy thì các ông chồng phải yêu vợ mình giống như thế.

Người vợ phải vâng phục chồng mình “như vâng phục Chúa” (Ê-phê-sô 5:22), không phải vì họ phải vâng phục chồng, nhưng vì cả hai vợ chồng phải “kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” ( Ê-phê-sô 5:21) và bởi vì cần có một cơ cấu thẩm quyền trong nhà, và Đấng Christ là đầu (Ê-phê-sô 5:23-24). Sự tôn trọng là yếu tố chính của sự mong muốn để vâng phục; vợ phải tôn trọng chồng như chồng yêu vợ (Ê-phê-sô 5:33). Tình yêu thương, sự tôn trọng và sự vâng phục lẫn nhau là nền tảng của hôn nhân Cơ Đốc. Cả vợ và chồng xây dựng dựa trên ba nguyên tắc này sẽ trưởng thành trở nên giống Đấng Christ. Cả hai sẽ cùng nhau phát triển chứ không phải xa cách nhau, khi mỗi người trưởng thành trong sự tin kính.

Đặc điểm của hôn nhân

Một yếu tố quan trọng khác trong hôn nhân Cơ Đốc là lòng vị tha, như được mô tả trong Phi-líp 2:3-4,

Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

Những câu này cũng chỉ ra một nguyên tắc có ý nghĩa sống còn giúp định hình nên một hôn nhân Cơ Đốc vững mạnh chính là sự khiêm nhường. Cả vợ và chồng đều phải đặt nhu cầu của người phối ngẫu trước nhu cầu của mình, điều này đòi hỏi sự quên mình mà chỉ có thể thực hiện được nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng ngự trị trong họ. Sự khiêm nhường và lòng vị tha không tự nhiên mà có trong bản chất sa ngã của con người. Chúng là những đặc điểm mà chỉ Thánh Linh của Chúa mới có thể sản sinh, nuôi dưỡng và hoàn thiện trong chúng ta. Đó là lý do tại sao những cặp vợ chồng Cơ Đốc có đời sống hôn nhân vững mạnh là những người luôn theo đuổi các kỷ luật thuộc linh – Học Kinh Thánh, ghi nhớ Lời Chúa, cầu nguyện, suy ngẫm về những điều của Chúa. Khi cả hai vợ chồng thực hành những kỷ luật này, mỗi người đều được vững vàng và trưởng thành và đương nhiên hôn nhân của họ cũng vững vàng và phát triển.

Hồng Nhung dịch
Nguồn: GotQuestion

Bài trướcCộng Đồng Tin Lành Người H’rê, Quảng Ngãi – Kỳ 1: Chuyện “Công Vụ” Trong Thời Hiện Tại
Bài tiếp theoBến Tre: Trang Bị Phương Pháp Soạn Giáo Án Trường Chúa Nhật