Hội Thánh Khắp Nơi: HTTL Thăng Bình Quảng Nam

1102

 

Thực hiện: Vũ Alpha, Mỹ Trinh