Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh – 17/9/2019

1750

 

Giăng 19:23-24

23 Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới. 24 Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh thánh nầy:
Chúng đã chia nhau áo xống của ta,
Lại bắt thăm lấy áo dài ta.
Đó là việc quân lính làm.

“Chúng nó chia nhau áo xống tôi; Bắt thăm về áo dài tôi” (Thi Thiên 22:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Những tên lính đã làm gì với những vật dụng lấy của Chúa? Việc ứng nghiệm Lời Kinh Thánh cho thấy gì về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Sự việc này nhắc nhở chúng ta điều gì?

Chính quyền La Mã thường lột hết quần áo của tử tội và cho phép quân lính làm nhiệm vụ xử tử được chia nhau mọi thứ của phạm nhân. Những gì chúng lấy được của Chúa có lẽ là một khăn choàng, một đôi dép, quần áo trong, dây thắt lưng. Bốn tên lính chia nhau bốn phần đó, còn lại chiếc áo dài không có đường may nên chúng bàn nhau không xé ra, mà bắt thăm ai trúng thì được tấm vải đó. Ngày nay, chúng ta thấy thật ghê rợn khi phải sử dụng những đồ dùng của tử tội, nhưng đó là tập tục thời ấy, bọn lính coi đó như những chiến lợi phẩm mà chúng được hưởng cách hợp pháp.

Việc những tên lính này làm dưới chân thập tự giá mà bên trên là một con người đang quằn quại vì đau đớn tột cùng, nhưng Sứ đồ Giăng ghi lại rằng: “Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, Lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm” (câu 24). Qua đó, chúng ta thấy từng chi tiết trong hành trình chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm hoàn toàn Lời Kinh Thánh nói trước về Ngài. Sự cứu rỗi nhân loại được Đức Chúa Trời định trước kể từ khi con người phạm tội. Sáng Thế Ký 3:15 bày tỏ chương trình của Đức Chúa Trời đánh bại Sa-tan và ban sự cứu rỗi cho nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” Rất nhiều lời tiên tri khác về Chúa Giê-xu cũng được loan báo từ lâu. Thi Thiên 22:18 là một trong những lời tiên tri ấy: “Chúng nó chia nhau áo xống tôi; Bắt thăm về áo dài tôi.” Vào thời đó, người đọc không hiểu, nhưng giờ đây, lời ấy ứng nghiệm hoàn toàn khi Chúa bị treo thân trên cây thập tự.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo người Giu-đa đã bị chúa đời này là Sa-tan làm mù mắt họ, nên dù họ rất thông thạo Cựu Ước, học biết lời tiên tri, nhưng từng chi tiết đang ứng nghiệm trước mắt họ mà họ chẳng hề nhận biết. Họ hả hê vì đã giết được Chúa, những người lính hả hê chia của với nhau, nhưng họ không biết rằng, họ đã đánh mất những phước hạnh lớn lao khi họ mù quáng đóng đinh Con Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh trong tay, nhưng nếu chúng ta lơ là với Lời Chúa, cứ mãi chạy theo thế gian thì coi chừng chúng ta cũng đánh mất những phước hạnh như vậy!

Bạn có thấy sự mầu nhiệm trong Lời Chúa qua việc học Kinh Thánh mỗi ngày không?

Lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Ngài đã bằng lòng chết thay cho tội lỗi của con. Xin cho con trung tín học Lời Chúa để con không bị lạc lối bởi vua của thế gian mờ tối này.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 20.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org