Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Tỉnh Tiền Giang Và Bến Tre

2574

HTTLVN.ORG – Từ ngày 02 đến 05/10/2017, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) đã có chuyến thăm viếng quý Tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; và Mục sư Cilmup HaKar – Ủy viên (vắng: Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên, vì lý do sức khỏe).

Thứ Hai, ngày 02/10/2017

Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 5 giờ sáng.

* Lúc 7:30, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành An Hữu, thăm MS Lê Văn Tường, QNHT, UV.BĐD tỉnh Tiền Giang; và TĐ Bùi Thế Trung, Phụ tá QN, đặc trách HN Mỹ Lợi B. Chi Hội An Hữu được thành lập năm 1922, hiện có khoảng 800 tín hữu, số nhóm lại hằng tuần khoảng 300. HN Mỹ Lợi B sinh hoạt bình thường, còn điểm học Kinh Thánh Tân Hưng đang chờ giấy phép để có thể sinh hoạt như một Điểm Nhóm. MS Nguyễn Thế Hiển thay HĐGP cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa.

HĐGP cũng đến thăm Mục sư Trí sự Phạm Văn A tại nhà riêng gần nhà thờ Tin Lành An Hữu. Với tuổi 83, cụ không còn thị lực, giảm thính lực, nhưng tinh thần minh mẫn, trí nhớ còn tốt. Sau khi thăm hỏi, Đoàn cùng với các tôi tớ Chúa tại An Hữu cầu nguyện cho cụ MSTS, qua lời cầu nguyện của MS Nguyễn Thế Hiển.

* Lúc 9:30, MS Lê Văn Tường cùng đi với Đoàn đến thăm MS Nguyễn Ngọc Sáng, QNHT Cái Bè, UV.BĐD tỉnh Tiền Giang. HT Cái Bè được thành lập năm 1966, hiện có khoảng 360 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 80-100. Thay cho Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh.

* Lúc 10:20, Đoàn đến thăm MS Lê Văn Như Kỷ, QNHT Cai Lậy, UV. BTS TLH. Với hơn 80 năm hình thành và phát triển, hiện nay HT Cai Lậy thờ phượng Chúa 2 lễ mỗi Chúa nhật: Lễ 1 khoảng 150 tín hữu, và lễ 2 khoảng 100. MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho chức vụ của tôi tớ Chúa tại Chi Hội Cai Lậy, cũng như các công tác mục vụ của TLH.

* Lúc 11:45, đến TP Mỹ Tho, Đoàn cùng với BĐD tỉnh Tiền Giang đến thăm MS Đỗ Văn Ba, QNHT Ấp Bắc. HT Ấp Bắc được thành lập khoảng 55 năm, mở được ĐN Song Bình (2011). ĐN này được lên Chi Hội năm 2016. Sau khi chia tách, số tín hữu tại Ấp Bắc hiện còn khoảng 300, số nhóm hằng tuần 180-200. Nhà thờ đang xuống cấp, sau hơn 50 năm sử dụng. Hiện HT cần một vị trí khác, rộng rãi đủ để xây mới cơ sở nhà Chúa, đáp ứng nhu cầu phát triển Hội Thánh. MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa.

* Lúc 12:20, Đoàn đến thăm MS Phạm Thanh Loan, QNHT Mỹ Tho, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Tiền Giang; và TĐ Trần Kim Khánh, PTQN, đặc trách ĐN Tân Lý Đông. Hội Thánh tại đây hiện có MS Nguyễn Văn Thưởng, chờ nhiệm sở; và SV Sử Đức Nguyên, khóa 7 VTKTH, đang thực tập. HT Mỹ Tho được thành lập gần 100 năm, hiện có hơn 1000 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 500. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa, đặc biệt cho chức vụ MSQN tại Chi Hội và TB.BĐD với các công tác trong tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ mới.

* Lúc 12:45, Đoàn đến thăm MsNc Ngô Chí Sĩ, đặc trách ĐN Long Hòa (người Hoa). ĐN này trực thuộc CH Mỹ Phúc. Sau khi thăm hỏi công việc Chúa, và khích lệ tôi tớ Chúa, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT tại đây.

* Lúc 13:00, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Văn Giô-Na, QNHT Mỹ Phúc. HT Mỹ Phúc được thành lập năm 1973, số tín hữu khoảng 400, số nhóm hằng tuần khoảng 150. Hội Thánh có kế hoạch xây dựng cơ sở Cơ Đốc giáo dục để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của HT. MS Ha Kar cầu nguyện cho chức vụ tôi tớ Chúa và công việc Chúa.

* Lúc 13:45, Đoàn đến thăm MsNc Lê Trung Tuấn, QNHT Song Bình. Năm 2011, Chi Hội Ấp Bắc mở ĐN Song Bình. Đến tháng 8/2016, ĐN Song Bình được lên Chi Hội. Số tín hữu HT Song Bình khoảng 100, nhóm hằng tuần khoảng 50-60. Hội Thánh có nhu cầu xây mới cơ sở nhà Chúa. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT.

* Lúc 15:10, Đoàn đến thăm MsNc Trần Minh Hiền, QNHT Chợ Gạo. HT Chợ Gạo được thành lập năm 1972, số tín hữu khoảng 500, số nhóm hằng tuần khoảng 120-150. Nơi nhóm tạm thời được mở rộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh. Chương trình truyền giảng có kết quả. MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT.

* Lúc 16:50, Đoàn đến thăm MsNc Đặng Trường Cửu, QNHT Tân Phú. Năm 2008, CH Gò Công mở ĐN Tân Phú. Đến năm 2011, ĐN này được lên Chi Hội. Số tín hữu HT Tân Phú khoảng 200, nhóm hằng tuần khoảng 100. Hiện nay, Hội Thánh cần có tài chính để hoàn tất việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc giáo dục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của HT. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa.

* Lúc 18:10, Đoàn đến thăm MS Trần Thiên Tứ, QNHT Gò Công, Trưởng ban BĐD tỉnh Tiền Giang (2016-2017). HT Gò Công được thành lập hơn 90 năm. Hiện số nhóm lại hằng tuần khoảng 250. Hội Thánh xin Chúa cho sớm có giấy phép ĐN Gò Công Tây; đồng thời cũng có kế hoạch mở thêm ĐN Gò Công Đông. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa.

Thứ Ba, ngày 03/10/2017

Lúc 6:00, Đoàn rời tỉnh Tiền Giang để tiếp tục thăm quý Tôi tớ Chúa trong tỉnh Bến Tre.

* Lúc 6:40, Đoàn đến thăm MS Huỳnh Công Danh, QNHT Tân Thạch, UV.BĐD tỉnh Bến Tre. HT Tân Thạch được thành lập khoảng năm 1932, hiện có 460 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 150. Hội Thánh có nhu cầu xây mới cơ sở nhà Chúa. MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh.

Sau đó, MS Huỳnh Công Danh hướng dẫn Đoàn thăm HT Cồn Cát và HT Quới Sơn.

* Lúc 8:20, Đoàn đến thăm MsNc Võ Ái Nhật, PTQN CH Giao Hòa, đặc trách HN Cồn Cát. Hội Thánh tại đây được thành lập hơn 10 năm, hiện có khoảng 86 tín hữu, nhóm hằng tuần khoảng 40. Hội Thánh đang tiến hành việc xin lên Chi Hội. MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa.

* Lúc 9:45, Đoàn đến thăm MsNc Phạm Hoài Đức, QNHT Quới Sơn. HT Quới Sơn được thành lập năm 1933, hiện có khoảng 500 tín hữu, số nhóm hằng tuần là 200. Sau khi thăm hỏi công việc Chúa tại đây, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT Quới Sơn.

* Lúc 11:15, Đoàn đến thăm MsNc Võ Văn Thương, QNHT Sơn Hòa. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1963, hiện có khoảng 240 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 130. HT đang xin phép mở 2 ĐN: Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm) và Thanh Tân (huyện Mỏ Cày Bắc). ĐN Thạnh Phú Đông cần có tài chính để mua đất xây dựng nhà nguyện. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa.

* Lúc 12:30, Đoàn đến thăm MsNc Lê Vĩnh Hưng, QNHT Tiên Thủy. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1928, hiện có gần 1000 tín hữu, số nhóm hằng tuần là 300. MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh.

Từ 14:00 đến 15:00, Đoàn thăm viếng quý MSTS và QPMS đang lưu trú tại Nhà Dưỡng Lão của HT Tiên Thủy. Mục sư Mã Phú Hiệp có lời thăm hỏi và khích lệ quý Tôi tớ Chúa. Sau đó, MS Ha Kar cầu nguyện cho quý Tôi tớ Chúa.

* Lúc15:50, Đoàn đến thăm MS Tăng Văn Hi, QNHT Bến Tre, nguyên Phó Hội trưởng HTTLVN. Với 90 năm gây dựng và phát triển, HT Bến Tre hiện có hơn 1500 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 500-600. HT có 4 Điểm Nhóm tuần hoàn, sinh hoạt của HT diễn ra suốt tuần. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa.

Thứ Tư, ngày 04/10/2017

* Lúc 7:15, Đoàn đến thăm MS Đỗ Phước Thạnh, QNHT Chợ Lách. HT tại đây được thành lập năm 1971, hiện có gần 300 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 100. Kết hợp với HT Hòa Ninh (Vĩnh Long), HT có một điểm học Kinh Thánh, cách Chợ Lách khoảng 9 km. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh.

* Lúc 9:15, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Long Huấn, QNHT Mỏ Cày. HT tại đây được thành lập năm 1931, số tín hữu hiện có khoảng 400, số nhóm hằng tuần khoảng 130. Năm 2009, HT mở ĐN tại Thạnh Phú, nay đã được lên Chi Hội. Toàn bộ cơ sở đã xuống cấp, vì vậy, HT đang tiến hành việc xây mới cơ sở nhà Chúa để đáp ứng nhu cầu phát triển HT. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây; đặc biệt xin Chúa cho HT có đủ tài chính để tiến hành xây mới cơ sở nhà Chúa.

* Lúc 11:15, Đoàn đến thăm MsNc Phạm Tấn, QNHT Thạnh Phú. Sau 8 năm sinh hoạt như một ĐN (do HT Mỏ Cày mở), HT vui mừng được lên Chi Hội năm 2017. Chi Hội Thạnh Phú hiện có khoảng 150 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 100-120. HT đang cần có tài chính để xây mới nhà Chúa trên mảnh đất khá rộng để đáp ứng việc phát triển HT. MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và sự phát triển HT Chúa.

* Lúc 12:50, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Thanh Lạc, QNHT Ba Tri. HT tại đây được thành lập từ những năm 1925, 1926, nhưng bị gián đoạn một thời gian khá dài, và được tái lập từ năm 2009 đến nay. Hiện số tín hữu tại đây khoảng 220, số nhóm hằng tuần khoảng 150. MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây được tiếp tục ổn định và phát triển.

* Lúc 14:15, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Hưng Nhượng để thăm MS Huỳnh Hữu Nhàn, QNHT. Phu nhân MS Nhàn tiếp Đoàn và cho biết tôi tớ Chúa bị cơn đau tim trong khi ban Tiệc Thánh vào Chúa nhật 01-10-2017 vừa qua, đang điều trị tại bệnh viện Tâm Đức (Tp.HCM). Tình trạng bệnh tạm ổn và sắp được xuất viện. HT Hưng Nhượng có khoảng 200 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 70-100. Thay cho Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho sức khỏe và chức vụ của tôi tớ Chúa, và công việc Chúa.

* Lúc 16:20, Đoàn đến thăm MS Huỳnh Tấn Sĩ, QNHT Bình Đại. MSQN đi vắng, có Thư ký HT và một Chấp sự tiếp Đoàn. HT Bình Đại được thành lập năm 1926, hiện có khoảng 200 tín hữu, số nhóm hằng tuần từ khoảng 120 người. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Thứ Năm, ngày 05/10/2017

* Lúc 6:30, Đoàn đến thăm MsNc Phạm Thanh Quang Vinh, QNHT Lộc Thuận. MsNcQN đi vắng, có phu nhân QN và các Chấp sự HT tiếp Đoàn. HT Lộc Thuận được thành lập năm 1928, hiện có khoảng 200 tín hữu, số nhóm hằng tuần từ 70-80. HT đang xây dựng nhà thờ mới, lùi ngay phía sau nhà thờ cũ đã xuống cấp. Hiện Hội Thánh đang cần có thêm tài chính để sớm hoàn thành việc xây cất nhà Chúa. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây; đặc biệt xin Chúa tiếp trợ để HT sớm hoàn tất việc xây dựng cơ sở nhà Chúa.

* Lúc 8:00, Đoàn đến Cồn Tàu, dự lễ công bố Quyết định thành lập Chi Hội Tam Hiệp và Bổ nhiệm MsNc Huỳnh Phan Long, QNHT, diễn ra lúc 09:00 cùng ngày. Lược sử HT Tam Hiệp: Ngày 04-7-2008, HT Giao Hòa mở ĐN Tam Hiệp. Đến ngày 05-10-2010, ĐN được nâng lên HN. Và ngày 05-10-2017, HT vui mừng đón nhận quyết định thành lập Chi Hội và bổ nhiệm vị QN đầu tiên, MsNc Huỳnh Phan Long. Số tín hữu hiện có của HT khoảng 220, số nhóm hằng tuần khoảng 120. Nguyện Chúa cho tôi tớ Chúa được ơn Ngài để tiếp tục phát triển HT Chúa tại đây.

* Lúc 14:15, Đoàn đến thăm MS Trương Thanh Thiên Ân, QNHT Giao Hòa, Trưởng ban BĐD tỉnh Bến Tre. HT Giao Hòa được thành lập năm 1930, số tín hữu hiện có khoảng 600, số nhóm hằng tuần khoảng 200. Sau khi thăm hỏi và thông công với MSQN và các Chấp sự, MS Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây; đồng thời cảm tạ Chúa về chuyến thăm viếng quý Tôi tớ Chúa lần này.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre kết thúc tốt đẹp tại Giao Hòa, lúc 15:00. Cảm tạ Chúa!

Thông tin từ Hội Đồng Giáo Phẩm