Hội Đồng Bồi Linh TP Cần Thơ Lần Thứ 22

1477

HTTLVN.ORG – Nhằm đáp ứng nhu cầu thuộc linh trong giai đoạn hiện tại, Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng Bồi linh thường niên dành cho các Giáo phẩm, Chấp sự và tín hữu các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm vào ngày 16/5/2019 tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ, số 87, Xô Viết Nghệ Tịnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Chủ đề của Hội đồng là “Đi Theo Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 6:68, “Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời.”

Diễn giả của kỳ Hội đồng lần này là Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội. Tham dự chương trình còn có Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. Cần Thơ; Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm; Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ cùng khoảng 350 tôi con Chúa trong thành phố đồng tham dự.

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ đọc diễn văn khai mạc, trình bày khái quát về công việc Chúa tại TP. Cần Thơ trong năm 2018 và cầu nguyện xin Chúa đổ phước hạnh Ngài trên kỳ Hội đồng năm nay.

Buổi sáng, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng bồi linh, nhắc nhở tôi con Chúa về 3 nhóm người đi theo Chúa. Có nhóm theo Chúa nữa vời, có nhóm theo Chúa với sự quyết tâm và nhóm thứ ba theo Chúa chỉ vì muốn lợi dụng. Qua đó, diễn giả khích lệ tinh thần quyết tâm đi theo Chúa của con dân Ngài.

Các ban hát tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội

Chương trình bồi linh tiếp tục vào buổi chiều cùng ngày với sự góp phần ca ngợi Chúa của ban hát các Hội Thánh. Mục sư Diễn giả giảng luận về “Những bất ngờ của người theo Chúa” nương trên nền tảng Giăng 21:1-14. Lời Chúa khẳng định trên đường theo Chúa có việc chúng ta tưởng rằng sẽ thành công, nhưng rồi thất bại vì đánh mất khải tượng, không vâng theo lời Chúa; có những kết quả lớn lao khi chúng ta nhận biết sự thất bại của mình và biết vâng phục Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa đáp ứng, sắm sẵn mọi nhu cầu của chúng ta.

Hội đồng bồi linh TP. Cần Thơ năm 2019 kết thúc trong không khí trang nghiêm của Thánh lễ Tiệc Thánh do Mục sư Lê Hoàng Long thực hiện

Chụp hình lưu niệm Giáo phẩm và Chấp sự các Hội Thánh

TTV. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ