Hội Đồng Bồi Linh Giáo Phẩm Tỉnh Bình Phước 2021

710

HTTLVN.ORG – Ngày 15/04/2021, tại nhà thờ Tin Lành Sóc Bế, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước đã tổ chức chương trình Hội đồng Bồi linh cho các Mục sư – Truyền đạo và sinh viên thần học đang hầu việc Chúa tại các Hội Thánh trong tỉnh.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là diễn giả của chương trình. Tham dự chương trình còn có Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Bình Phước; các Mục sư trong Ban Đại diện cùng với hơn 200 tôi tớ Chúa trong tỉnh.

Buổi sáng, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Dân Số Ký 11:4-35, Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng sứ điệp “Khi Quay Về Lối Cũ”, câu gốc: “Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?” (Ga-la-ti 3:3). Bài giảng nhắc nhở các đầy tớ Chúa trong tỉnh Bình Phước nhận biết tác nhân kích động con người quay về lối sống cũ và tội lỗi với biểu hiện là những tham muốn tầm thường, không tin vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời và lan truyền những ảnh hưởng xấu. Người quay về lối sống cũ sẽ phải gánh lấy hậu quả khôn lường. Qua đó, Mục sư khích lệ các đầy tớ Chúa hãy luôn tấn tới càng ngày càng hơn trong hành trình theo Chúa.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, diễn giả chương trình

Buổi chiều, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 15:21-28, Mục sư diễn giả rao giảng sứ điệp “Vững Lòng Tin Cậy Chúa”, câu gốc: “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn” (Ma-thi-ơ 15:28a). Mục sư giải thích về sự tin quyết của người tin Chúa, dù phải chịu nhiều trở lực nhưng luôn trông cậy Chúa và sẽ được Ngài ban thưởng, giải cứu. Sứ điệp khích lệ mỗi tôi con Chúa hãy luôn vững tin nơi Ngài, đặc biệt là trong thời kỳ sau rốt này bởi vì sự bắt bớ, cám dỗ đang gia tăng, rất dễ làm chúng ta ngã lòng.

Chương trình kết thúc sau lời tri ân của Mục sư Điểu Hiêng và lời chúc phước của Mục sư Phó Hội trưởng II. Ai nấy ra về trong sự vui mừng vì được nghe lời Chúa, được tham dự chương trình bồi linh cách phước hạnh. Đây là chương trình được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 3 nhưng phải tạm hoãn do tình hình dịch bệnh, nay mới được tổ chức trở lại trong sự ban ơn, gìn giữ của Chúa.

Mục sư Điểu Lương, Ủy viên Ban Đại diện, hướng dẫn chương trình buổi sáng

Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên Mục vụ cầu nguyện dâng chương trình lễ lên cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi tể trị

Mục sư Điểu Hiêng, Trưởng Ban Đại diện chào mừng và giới thiệu

Mục sư Điểu Druốt, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình buổi chiều

Ban hát khu vực huyện Bình Long, khu vực huyện Phước Long và khu vực huyện Bù Đăng ngợi khen Chúa

TTV. MS Điểu Mơ Luê
Hình ảnh: MS Điểu Hạnh

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Tỉnh Đồng Tháp 2021
Bài tiếp theoHuấn Luyện Truyền Giáo Năm 2021 Tại Khu Vực Bắc Lâm Đồng