Họ Trông Đợi Sự Cứu Chuộc

786

 

Không bài tĩnh nguyện nào được viết dành cho Chúa nhật

Đó là Ngày của Chúa. Chúng tôi cầu nguyện để bạn nhận được ơn phước qua sự thờ phượng, học Kinh Thánh và mối thông công. Chúng tôi đưa vào một phân đoạn Kinh Thánh để thỉnh thoảng bạn có thể lật xem lại trong ngày hầu cho phước hạnh càng thêm.


 

 

Những đề nghị để nhận được giá trị tối đa từ tập sách hướng dẫn tĩnh nguyện này.

      – Bắt đầu từng bài bằng lời cầu nguyện trong lòng, trong trí bạn và sẵn sàng để nhận sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh.

      – Đọc phân đoạn Kinh Thánh và suy gẫm. Những lời diễn giải của chúng tôi có thể hướng bạn đến ý nghĩa của phân đoạn và những bài học thiết yếu cần nắm bắt.

      – Ghi lại các thắc mắc, hoặc nhận xét và đưa cho nhóm nhỏ hoặc các vị lãnh đạo Hội Thánh.

      – Đặt câu hỏi như: Phân đoạn Kinh Thánh này nói riêng với tôi điều gì? Làm cách nào để bài học này giúp đức tin của tôi tăng trưởng? Tôi phải thay đổi điều gì trong đời sống mình?

      – Một bài thánh ca, một bài hát Giáng sinh, hay một điệp khúc có thể nhắc bạn nhớ lại bài học trong suốt ngày hôm đó.

 

Chia sẻ những phước hạnh của bạn với một ai đó. Bạn có thể chia sẻ tập sách nhỏ


 

Lưu ý: Bạn có thể sao chép cho cá nhân mình sử dụng. Nếu bạn biết ai đó có thể nhận được phước qua tập tài liệu này, xin cứ tùy ý chia sẻ cho họ. Tuy nhiên, đừng làm thay đổi hay thêm bớt nội dung trong tài liệu này mà không hỏi ý kiến tác giả.


 

  

Họ Trông Đợi Sự Cứu Chuộc

Hướng dẫn tĩnh nguyện Dành cho tháng Mười Hai 2013

 

Biên soạn:

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson & Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

Giới thiệu

Giáng sinh có lẽ là ngày lễ hạnh phúc nhất trong năm. Nhưng thế giới cần được nhắc nhở rằng ban đầu đó là “ngày THÁNH.” Chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng ngày hay mùa này đã bị thế tục hóa và thương mại hóa. Ông Già Nô-en và con Tuần lộc trở nên quan trọng hơn là ngày Sinh của Đấng Christ.

Theo lịch sử Hội Thánh, ban đầu nảy sinh việc dành riêng một mùa chuẩn bị thuộc linh (4 tuần) để kỷ niệm sự giáng thế của Đấng Christ. Từ thế kỷ thứ sáu, các Hội thánh có nghi thức này đã chính thức công nhận mùa này gọi là MÙA VỌNG.

 

Nhiều người sẽ dùng tập hướng dẫn tĩnh nguyện ngắn này để thờ phượng trong các Hội Thánh mà dù không còn thực hiện nghi thức Mùa Vọng đó nữa nhưng khái niệm nền tảng về Mùa Vọng vẫn hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi giới thiệu loạt bài suy gẫm dành cho trọn tháng 12. Mục đích của loạt bài này là đưa chúng ta trở lại buổi ban đầu của lịch sử loài người và lần theo dấu vết diễn tiến ý hướng trông đợi của những con người đức tin, những người TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 335: Đừng Quên Ma-Quỷ
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tại Thành Phố Đà Nẵng