Hiệp Nguyện Tháng 5/2019 Tại Phú Yên

603

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 08/05/2019, tại nhà nguyện Tin Lành Suối Bạc, thuộc huyện miền núi Sơn Hòa; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên tổ chức hiệp nguyện chung cho các Mục sư, Truyền đạo và phu nhân, Trưởng Điểm Nhóm và các Chấp sự trong tỉnh, tổng cộng có khoảng 60 người tham dự.

Nhà nguyện Tin Lành Suối Bạc, thuộc huyện miền núi Sơn Hòa

MS Ksor Liếu, Quản nhiệm Chi Hội Suối Bạc

Mục sư Lê Minh Kính, Ủy viên Ban Đại diện, nương trên Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 4:16-18 để giảng luận với đề tài “Chẳng Ngã Lòng”, kêu gọi các tôi con Chúa nhìn lên Ngài, noi gương các anh hùng đức tin mà hầu việc Chúa để không chùng bước, ngã lòng.  

Mục sư và Trưởng các Ban ngành cũng nêu ra các thông tin cần thiết để cảm tạ Chúa về công việc Ngài trong tỉnh. Theo đó, Chúa có ban phước cho Chương trình Bồi linh Phụ nữ tỉnh, Lễ Công bố Thành lập Chi Buôn Zô và Điểm Nhóm Buôn Nhum vừa qua.

Bên cạnh đó, Mục sư cũng nêu các thông báo để các Hội Thánh biết thực hiện và để cầu thay như: Chương trình trại hè Thanh niên, Thiếu niên, Mục vụ Thể thao, lớp Thánh Kinh Căn Bản sắp đến và việc tổ chức học Thánh Kinh Hè của các Hội Thánh.

Ngoài ra các Hội Thánh của 9 khu vực trong tỉnh cũng lần lượt báo cáo công việc Chúa trong khu vực mình, các Chi Hội và Điểm Nhóm đã tổ chức lễ Thương Khó, Phục Sinh và Truyền giảng được tốt đẹp. Trong tháng qua, cả tỉnh có 35 người tin Chúa và 27 người nhận Thánh lễ Báp-tem.

Sau đó, Ban hiệp nguyện đã chia ra làm nhiều tổ hiệp chung cầu nguyện cho đất nước, cho công việc Chúa chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và các vấn đề mà các Hội Thánh đã nêu ra:

– Công tác chứng đạo, chăm sóc tân tín hữu.

– Những Điểm Nhóm đã nộp hồ sơ đề nghị chính quyền công nhận Chi Hội là Phú Đông, Hòa An và Hai Riêng (Buôn Thô).

– Chúa sắp đặt hôn nhân trong Chúa cho các thanh niên nam nữ trong Hội Thánh.

– Những Hội Thánh có nhu cầu xây dựng nhà thờ, nhà nguyện, nhà Cơ Đốc Giáo Dục, mua đất đai, sửa chữa, mua trang thiết bị, tiện nghi nơi nhóm lại, cùng với công việc làm ăn, đời sống kinh tế của tôi con Chúa trong các Hội Thánh cũng như những tín hữu yếu đuối, đau ốm khác.

Các tổ hiệp nguyện

TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa