Hiệp Nguyện Liên Ban Gia Lai-Kon Tum-Đà Nẵng-Huế

797

HTTLVN.ORG – Ngày 07/11/2019, tại nhà thờ Tin Lành Pleiku, tỉnh Gia Lai, lần đầu tiên các ban hiệp nguyện tỉnh Gia Lai (Ban hiệp nguyện nói tiếng Kinh), Kon Tum, Đà Nẵng, Huế được thông công với nhau trong không khí phước hạnh, vui thỏa. Khoảng 120 tôi con Chúa đến dự chương trình hiệp nguyện.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN đến dự và giảng bồi linh cho quý Giáo phẩm và Chấp sự, nhân sự. Tham dự chương trình còn có 03 vị Mục sư Ủy viên TLH là Mục sư Siu Tum, Mục sư Dương Quang Hòa, Mục sư Nguyễn Xuân Sanh; và Mục sư Trí sự Siu Pek, nguyên Ủy viên TLH; Ban Đại diện và Nhân sự Đại diện 04 tỉnh thành và quý tôi con Chúa trong 04 ban hiệp nguyện.

Với đề tài “Hầu Việc Chúa Cách Xứng Hiệp” dựa trên phần Kinh Thánh Phi-líp 2:19-24, Mục sư diễn giả nhắc nhở quý tôi con Chúa phải hầu việc Ngài với sự Tín nhiệm, Thật lòng, Tấn tới và Trung thành.

Tôi con Chúa được nghe làm chứng và chia sẻ về công việc Chúa của từng Ban hiệp nguyện và cầu nguyện cho nhau.  

Chương trình hiệp nguyện đem lại nhiều sự khích lệ, gây dựng trong chức vụ. Mọi người nhận thấy đây là mô hình hiệp nguyện – thông công cần có trong tương lai.

TTV. MS Phạm Văn Phúc