Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 10/2019

547

HTTLVN.ORG – Chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Khánh Hòa được tổ chức vào sáng ngày 16/10/2019 tại nhà thờ Tin Lành Cam Ranh, số 47 Tỉnh Lộ 9, phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Mục sư Võ Văn Tự Cường nương trên phân đoạn Kinh Thánh 1 Sa-mu-ên 24:7, 11; 26:9,16 để tâm tình với các đầy tớ Chúa trong tỉnh với chủ đề “SỰ XỨC DẦU”. Mục sư nhắc nhở ban hiệp nguyện về trọng trách người được xức dầu đối với Chúa, là phải hết lòng chu toàn thánh chức Chúa giao. Mục sư cũng nhắc nhở tôi con Chúa phải luôn có tinh thần tôn trọng, bảo vệ và nâng đỡ, không gây thương tổn chức vụ của người được Chúa xức dầu.

Mục sư Võ Văn Tự Cường, Trưởng Ban Đại diện tâm tình

Trong giờ hiệp nguyện, quí đầy tớ Chúa từng Hội Thánh có lời cảm tạ và trình bày vấn đề để ban hiệp nguyện cầu thay cho nhau:

 • Cảm ơn Chúa tháng qua trong tỉnh có 92 người tin nhận Chúa.
 • Hội Thánh Vạn Ninh: Xin Chúa tiếp trợ tài chính để đổ đất nâng nền cho Hội Nhánh Đại Lãnh tại mảnh đất mới.
 • Hội Thánh Dục Mỹ: Xin Chúa cho giới trẻ trong Hội Thánh yêu mến Chúa, Điểm nhóm Ninh Tây sớm được công nhận.
 • Hội Thánh Ninh Hòa: Xin Chúa cho Điểm Nhóm Hòn Khói sớm được chính quyền công nhận. Chúa cho Điểm Nhóm Ninh Vân có tài chính để xây dựng nhà nguyện.
 • Hội Thánh Phú Hữu: Chúa tiếp tục ban ơn trên việc xây dựng nhà thờ để sớm được cung hiến trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.
 • Hội Thánh Vĩnh Lương: Xin Chúa cho Hội Thánh Chúa được phát triển.
 • Hội Thánh Nha Trang: Cầu nguyện cho việc mở mang Điểm Nhóm Vĩnh Thạnh, chuẩn bị cho các chương trình Giáng sinh.
 • Hội Thánh Vĩnh Phước: Xin Chúa cho Điểm Nhóm Vĩnh Hòa sớm được công nhận, có tài chính để xây cất một ngôi nhà nguyện. Cầu nguyện cho việc mở mang tại điểm Đắc Lộc.
 • Hội Thánh Núi Sạn: Xin Chúa cho con cái Chúa mạnh mẽ trong đức tin.
 • Hội Thánh Phước Hải: Chúa cho Hội Thánh Chúa hiệp một, gây dựng và phát triển.
 • Hội Thánh Diên Khánh: Xin Chúa cho những chương trình truyền giảng được kết quả.
 • Hội Thánh Suối Cát: Gây dựng đức tin cho các tân tín hữu. Chúa thêm sức trên ông bà Mục sư Võ Văn Tự Cường để lo công việc Chúa tại đây.
 • Hội Thánh Khánh Vĩnh: Chúa ban ơn trên tân quản nhiệm. Xin Chúa cho các Điểm Nhóm sớm được công nhận từ chính quyền.
 • Hội Thánh Khánh Hiệp: Xin Chúa cho đủ tài chính để chi trả cho những hạng mục trong nhà thờ.
 • Hội Thánh Quảng Hòa: Xin Chúa cho các công tác dạy đạo cho thiếu nhi được ổn định và phát triển. Cầu nguyện cho việc mở mang tại điểm Suối Lách.
 • Hội Thánh Cam Nghĩa: Chúa ban ơn để Hội Thánh được ổn định, con cái Chúa đứng vững trước những giáo lý sai lạc.
 • Hội Thánh Cam Ranh: Xin Chúa tiếp trợ trong việc xây dựng nhà nguyện Cam Thịnh Tây. Xin Chúa cho Hội Thánh hiệp một để tránh sự lôi kéo từ các hệ phái và sự dẫn dụ của tà giáo.
 • Hội Thánh Khánh Sơn: Chúa cho hiệp một và phát triển, 10 Điểm Nhóm sớm được công nhận.

Các đầy tớ Chúa cầu nguyện cho công việc Chúa chung

Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh Khánh Hòa thông báo, nhắc nhở liên quan đến công tác mục vụ, Hiến chương, Giáo luật, Tín lý của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút. Sau đó ban hiệp nguyện có thì giờ thông công với nhau vui vẻ phước hạnh cùng Hội Thánh Cam Ranh.

CTV: TĐ Phan Thanh Quang