Hiệp Một Thân Xác Trong Hôn Nhân – 1/7/2019

1807

 

Châm Ngôn 5:18-19;

18 Nguyện nguồn mạch con được phước;
Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì,
19 Như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt,
Nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn,
Và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. 

Nhã Ca 4:10-12

10 Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ái tình mình đẹp là dường nào!
Ái tình mình ngon hơn rượu,
Và mùi thơm của dầu mình tốt hơn các thức hương!
11 Hỡi tân phụ ta, môi mình nhỏ mật ong xuống,
Dưới lưỡi mình có mật ong và sữa;
Hơi thơm của quần áo mình như hơi thơm của Li-ban.
12 Em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín,
Là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong. 

Câu gốc: “Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt” (Mác 10:7-8).

Câu hỏi suy ngẫm: “Trở nên một thịt” có nghĩa là gì? Từ “biết” trong Kinh Thánh có ý nghĩa gì? Những hình ảnh trong Nhã Ca 4:10-12 và Châm Ngôn 5:18-19 cho thấy mục đích của tình dục Chúa ban trong hôn nhân là gì?

Khi đã lập gia đình, mối liên hệ vợ chồng trở nên quan trọng nhất trong những mối liên hệ. Theo ý định của Đức Chúa Trời, vợ chồng cần xây dựng mối liên hệ hiệp một trong hôn nhân. Trước hết, “trở nên một thịt” trong hôn nhân là sự hiệp một về thể xác. Vợ chồng trở nên một thịt qua sự ăn ở với nhau. Kinh Thánh cho thấy mục đích của tình dục trong hôn nhân là để sinh sản (Sáng Thế Ký 1:28; Phục Truyền 7:13-14), thăng hoa tình yêu, vui hưởng hạnh phúc (Nhã Ca 4:10-12; Châm Ngôn 5:18-19), và hiểu biết vợ chồng (Sáng Thế Ký 2:24). Sứ đồ Phao-lô dạy về sự hiệp một thể xác như sau: “Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân thể mình, mà là chồng; chồng cũng không có quyền trên thân thể mình, mà là vợ” (I Cô-rinh-tô 7:3-4 BTTHĐ).

Trong ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài ban tình dục làm phương tiện để vợ chồng có thể bày tỏ hoàn toàn chính mình với nhau, để thông đạt, và “biết” nhau. “Biết” về thân xác là bước đầu trong sự xây dựng mối liên hệ hiệp một sâu xa của vợ chồng. Tình chăn gối là chất liệu Đấng thiết lập định chế hôn nhân dùng để ràng buộc vợ chồng với nhau, và là một yếu tố của mối liên hệ vợ chồng lành mạnh. Theo nguyên ngữ Hy Bá Lai, “biết” có nghĩa là “ân ái”, “ăn ở”, “quan hệ tình dục” như “A-đam ăn ở với (biết) Ê-va, là vợ mình; người thọ thai sinh Ca-in” (Sáng Thế Ký 4:1). Khi người nữ “biết” người nam thì nàng không còn là trinh nữ (Dân Số Ký 31:17, 35). Một trong những mục đích vợ chồng “biết” nhau về thân xác là để sinh con đẻ cái. Khi dựng nên con người, Đức Chúa Trời truyền mệnh lệnh, “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng” (Sáng Thế 1:28b). Tuy nhiên, mục đích của sự ân ái vợ chồng không chỉ để sinh sản. Trong Nhã Ca 4:10-12 và Châm Ngôn 5:18-19, dùng nước, nguồn nước, suối nước, giếng nước như những hình ảnh chỉ về tình dục. Đây là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân để đôi vợ chồng thể hiện tình yêu cho nhau, làm thỏa mãn đời sống của nhau.

Bạn có nghĩ “trở nên một” về mặt thể xác là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân hay không? Bạn nghĩ gì khi Kinh Thánh khuyến khích vợ chồng trải nghiệm hạnh phúc chăn gối? (Châm Ngôn 5:18-19).

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài cho con biết tình dục trong hôn nhân là món quà tốt lành Ngài ban cho vợ chồng để giữ chúng con hiệp một và sống hạnh phúc. Xin giúp con biết giá trị và sử dụng sự ban cho này để làm vững chắc và thăng tiến mối liên hệ hôn nhân của con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 61.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org