Hãy Trông Cậy Chúa – 26/10/2023

7257

 

 

Giê-rê-mi 49:7-22

“Hãy bỏ những kẻ mồ côi của ngươi; chính ta sẽ giữ mạng sống chúng nó; các kẻ góa bụa của ngươi khá trông cậy ta!” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Ê-đôm là ai và có liên quan gì với dân Y-sơ-ra-ên? Lý do nào khiến họ phải đối diện với sự đoán phạt từ Đức Giê-hô-va? Lời hứa nào Chúa dành cho người Ê-đôm? Bạn học được gì về quyền tể trị của Chúa?

Lịch sử ký thuật trong Sáng Thế Ký chương 25-27 cho biết Ê-đôm, có nghĩa là đỏ, chính là Ê-sau sau khi đã đánh đổi quyền trưởng nam bằng tô canh đậu đỏ. Dân Ê-đôm có mối liên hệ ruột thịt với dân Y-sơ-ra-ên, vì ông Ê-sau và ông Gia-cốp là anh em song sinh. Dù rằng ông Ê-sau là trưởng nam nhưng trong chương trình của Đức Giê-hô-va, Ngài đã lập ông Gia-cốp làm chủ ông Ê-sau. Sau sự kiện ông Gia-cốp được cha chúc phước thì ông Ê-sau đâm ra ganh ghét chính em của mình. Lòng căm giận ấy kéo dài cho đến dòng dõi hậu tự, thể hiện qua việc dân Ê-đôm vẫn thường đem quân tấn công dân Y-sơ-ra-ên khi có cơ hội. Một trong những sự kiện được lịch sử ghi lại là khi người Y-sơ-ra-ên đi vào xứ Ca-na-an, người Ê-đôm không cho đi ngang qua bờ cõi mình (Dân Số Ký 20:18-21). Một sự kiện khác, dân Ê-đôm liên minh với Vua Nê-bu-cát-nết-sa vây hãm Giê-ru-sa-lem, họ lấy điều đó làm vui thích và cũng đã bắt giết những người Giu-đa lánh nạn. Và vì điều này, dân Ê-đôm đã bị các tiên tri quở trách nặng nề (Giê-rê-mi 49:7-22; Ê-xê-chi-ên 25:12-14; Giô-ên 3:19).

Dân Ê-đôm cũng như những dân cường thạnh khác luôn tự hào về thế mạnh quân sự của mình. Họ đã từng tự đắc về những căn cứ quân sự hùng vĩ trên những vầng đá (câu 16) nhưng Đức Giê-hô-va cho biết đất họ sẽ trở nên hoang vu, bị chê cười, họ sẽ bị hủy diệt như Chúa đã từng hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (câu 17-18). Sự đoán phạt đến tận cùng thật kinh khủng như thể người hái nho chẳng để sót trái nào, hoặc như kẻ ăn trộm sẽ hủy hoại tất cả chẳng để sót lại gì cho đến khi hắn thấy đã đủ (câu 9). Tuy nhiên, thật an ủi khi Lời Chúa hứa những người mồ côi và người góa bụa, họ sẽ được Đức Giê-hô-va bảo vệ mạng sống, họ có thể trông cậy nơi chính Ngài (câu 11).

Có tội thì chắc chắn phải chịu hình phạt, tuy nhiên Chúa vẫn để lòng nhân từ của Ngài dành cho những người mồ côi và người góa bụa. Thật như điều Ngài đã hứa, lòng nhân từ Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những ai để lòng trông cậy nơi Ngài (Thi Thiên 118:1). Thế nhưng giống như dân Ê-đôm, nhiều người ngày nay vẫn thường để lòng trông cậy nơi của cải, địa vị, kiến thức, bằng cấp, nơi những điều mắt xác thịt thấy được… là những điều họ nghĩ rằng sẽ vững chắc và có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng quyền tể trị thuộc về Đức Giê-hô-va. Hãy hết lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời để luôn được an toàn trước sóng gió cuộc đời.

Bạn đang để lòng trông cậy vào điều gì?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài vì sự nhân từ của Chúa hằng còn cho những ai nhận biết mình yếu đuối, đặt lòng trông cậy nơi Ngài. Xin cho con vững tin nơi quyền tể trị của Chúa dù hoàn cảnh có ra sao. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ga-la-ti 3:27-4:31

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKnang Bĕ Kơ Aê Diê – 26/10/2023
Bài tiếp theoHội Thảo Truyền Giáo Và Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Phát Triển Hội Thánh