Hậu Giang: Lễ Bổ NHiệm Quản Nhiệm Tại Hội Thánh Tin Lành Long Mỹ

1321

HTTLVN.ORG – Vào lúc 09 giờ ngày 28/05/2020, Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm cho Mục sư Nhiệm chức Thái Thiên Phúc – Quản nhiệm tại Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đã diễn ra cách long trọng và đầy ơn Chúa.

Hiện diện trong buổi lễ về phía Giáo quyền gồm có: Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam; Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Mục vụ Tổng Liên Hội; Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký HĐGP; Mục sư Nguyễn Tấn Lộ Trưởng BĐD tỉnh Hậu Giang và hơn 300 tôi con Chúa cùng tham dự. Ngoài ra còn có đại diện các cấp chính quyền nhận lời mời tham dự, chúc mừng, tặng quà nhân ngày Lễ Bổ nhiệm Tân Quản nhiệm Hội Thánh.

Mục sư Huỳnh Anh Tấn – Ủy viên BĐD Hậu Giang hướng dẫn chương trình lễ. Mục sư Nguyễn Tấn Lộ chào mừng, giới thiệu khách mời; Mục sư Châu Tử Tôn cầu nguyện khai lễ.

MS Thái Phước Trường, Hội trưởng giảng Lời Chúa trao trách nhiệm chủ đề: CHỨC VỤ XỨNG ĐÁNG, dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-8, câu gốc: “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Mục sư Hội Trưởng nhắc nhở Tân Quản nhiệm phải thực hành Lời Chúa trong Kinh Thánh trong nhiệm vụ chăn bầy với tinh thần: Trung thực, Nhu mì, và Hy sinh vì công việc Chúa.

Sau bài giảng luận của Mục sư Hội trưởng, Mục sư Lê Hoàng Long thực hiện nghi thức Bổ nhiệm Tân Quản nhiệm Hội Thánh Long Mỹ theo giáo nghi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Chương trình Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm được khép lại lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường.

TTV. Huỳnh Văn Thạch

 

Nhà thờ Tin Lành Chi Hội Long Mỹ – Hậu Giang

Quang cảnh buổi lễ bên trong nhà thờ

Ban hát lễ Hội Thánh Long Mỹ tôn vinh Chúa
Ban hát Hội Thánh Cà Mau tôn vinh Chúa
Ông, Bà Giáo phẩm tôn vinh Chúa
MS Hội Trưởng Thái Phước Trường giảng trao trách nhiệm
MS Lê Hoàng Long thực hiện nghi thức bổ nhiệm, cùng MS Hội trưởng cầu nguyện cho tân Quản nhiệm
MSNC Thái Thiên Phúc bày tỏ tâm chí
Ban Chấp sự HT Long Mỹ hoan nghệnh tân Quản nhiệm
Đại diện HĐGP chúc mừng, tặng quà
Đại diện chính quyền chúc mừng, tặng quà