Giữ Vững Đức Tin – 10/3/2023

3663

 

 

Hê-bơ-rơ 6:9-12

“Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa” (câu 11-12).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả thư Hê-bơ-rơ nói gì về tình trạng thuộc linh của độc giả? Tại sao ông lại nhận xét như vậy? Ông mong đợi nơi họ điều gì? Làm thế nào để giữ vững đức tin cho đến cuối cùng?

Sau khi đã cảnh báo về hậu quả của sự bội đạo cũng như truyền dạy Cơ Đốc nhân thật phải trưởng thành trong đức tin, trước giả thư Hê-bơ-rơ bày tỏ suy nghĩ về những độc giả của mình. Dù cảm thấy cần phải cảnh báo nhưng ông vẫn luôn tin rằng độc giả của mình sẽ không đi vào con đường bội đạo, vì họ là những Cơ Đốc nhân thật, “dù nói thế, nhưng chúng tôi biết chắc anh em đã được cứu rỗi và có kết quả tốt đẹp” (câu 9 Bản Hiện Đại).

Sở dĩ ông tin như vậy vì hai lẽ. Thứ nhất, vì Đức Chúa Trời công bình, và thứ hai, vì Ngài không quên “công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì Danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa” (câu 10). Đức Chúa Trời nhìn thấy rõ ràng mọi việc chúng ta làm, và Ngài biết rõ ai là người có đức tin thật, không chỉ qua tình trạng của tấm lòng mà còn qua những bằng chứng rõ ràng nhất là sự phục vụ xuất phát từ tình yêu. Tình yêu mà các tín hữu dành cho anh em mình chính là bằng chứng cho thấy họ thực sự yêu Chúa (I Giăng 4:19-21).

Dù tin chắc vào sự cứu rỗi của họ, trước giả thư Hê-bơ-rơ vẫn khích lệ họ phải sốt sắng và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng. Đời sống Cơ Đốc không phải là một giải đấu ngắn hạn mà là hành trình trọn đời và phần thưởng của Chúa sẽ dành ban cho những người trung tín đến cuối cùng. Bí quyết giúp chúng ta có thể giữ vững đức tin, nhất là khi phải đối mặt với những khó khăn trong đời sống theo Chúa là hãy noi gương “những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa” (câu 12).

Hãy dành thời gian học và nghiên cứu về câu chuyện của những anh hùng đức tin trong Kinh Thánh. Xem cả những mặt tốt và xấu của họ để biết đâu là điều nên học, đâu là điều cần tránh. Ngoài ra, hãy tìm đọc về tiểu sử của những tiền nhân hầu việc Chúa trong lịch sử Hội Thánh để được khích lệ, và cả những tấm gương tin kính, trung kiên theo Chúa trong Hội Thánh chúng ta. Hãy noi gương họ để giữ vững đức tin cho đến cuối cùng, và chính chúng ta cũng hãy làm gương cho người khác về tấm lòng trung tín và sốt sắng phục vụ Chúa.

Bạn có đang sống đời sống đức tin mỗi ngày không? Những bằng chứng nào chứng minh cho điều ấy?

Kính lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về món quà cứu rỗi Ngài dành ban cho những ai có đức tin thật. Xin Đức Thánh Linh giúp con có thể bày tỏ bông trái của một Cơ Đốc nhân thật, luôn sốt sắng trong đời sống đức tin, hết lòng phục vụ Chúa và yêu thương anh em con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 11:36-12:13

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcDjă Pioh Kjăp Klei Đăo – 10/3/2023
Bài tiếp theoTiền Giang: Thông Công, Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành 2023