Ngày 19/6/2017: Gieo Gì Gặt Nấy

1610

Giê-rê-mi 5:15-19

15 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ khiến một dân tộc mạnh, tức một dân tộc cũ, một dân tộc mà ngươi chẳng biết tiếng, chẳng hiểu lời, từ phương xa đến nghịch cùng ngươi. 16 Cái bao tên nó giống như mồ mả mở ra; chúng nó đều là mạnh bạo. 17 Nó sẽ ăn mùa màng và bánh ngươi, là vật mà con trai con gái ngươi phải ăn; nó sẽ ăn bầy chiên và bầy bò ngươi, ăn cây nho và cây vả ngươi. Nó sẽ lấy gươm hủy phá các thành vững bền của ngươi, là nơi mà ngươi trông cậy! 18 Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy, cũng trong những ngày đó, ta sẽ chẳng diệt hết các ngươi đâu.
19 Xảy ra khi các ngươi nói rằng: Sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã làm mọi sự nầy cho chúng tôi? Thì ngươi khá bảo chúng nó rằng: Như các ngươi đã lìa bỏ ta và hầu việc các thần ngoại trong đất mình thể nào, thì các ngươi cũng sẽ hầu việc các dân ngoại trong một đất chẳng thuộc về mình thể ấy.

Câu gốc: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri cho biết dân tộc sẽ tấn công tuyển dân có những đặc điểm gì? Sự tàn diệt mà dân Chúa sẽ đối diện được mô tả ra sao? Họ đã gieo những điều gì và hậu quả họ sẽ gặt là gì? Bạn áp dụng bài học gieo gặt cho mình như thế nào?

Tiên tri Giê-rê-mi mô tả những đặc điểm về dân tộc sẽ tấn công tuyển dân Y-sơ-ra-ên là sự mạnh bạo, kiên cường; đó là một dân tộc kỳ cựu, tuyển dân không thể hiểu ngôn ngữ của họ; dân tộc này từ phương xa đến sẽ tấn công và hủy diệt dân Y-sơ-ra-ên. Mùa màng, súc vật, lợi tức của tuyển dân đều sẽ bị chiếm đoạt hết. Kể cả thực phẩm nuôi sống hậu tự của dân Chúa cũng sẽ bị ăn nuốt sạch. Họ sẽ dùng gươm triệt hạ các thành trì kiên cố. Nói chung, dân Y-sơ-ra-ên

không chỗ nào để nương tựa và cũng chẳng có thần nào để giải cứu, vì sự tấn công đến từ bốn phía. Tiếp đến, Đức Chúa Trời phán dặn với Tiên tri của Ngài là hãy cho dân Chúa biết đây là hậu quả của những điều họ đã gieo. Ngài phán khi họ thắc mắc vì sao Chúa lại cho phép những điều đau đớn này xảy đến trên họ, thì hãy cho họ biết chính vì lòng họ ưa thích thờ phượng các thần tượng ngoại bang tại trong xứ Chúa ban. Hơn thế, họ lại cứng lòng không chịu ăn năn những việc làm sai trái. Thay vì sống với địa vị tự do trong đất của mình, họ lại tự nộp mình làm tôi mọi, làm phu tù thuộc linh cho các thần ngoại bang. Hành động này cho thấy họ lìa bỏ Chúa, không hề quý trọng sự tự do Chúa ban, nên hình phạt Đức Chúa Trời dành cho họ là làm phu tù cho dân ngoại trong đất không thuộc về họ. Họ đã làm phu tù tâm linh thì nay họ sẽ tiếp tục làm phu tù thuộc thể.

Con người thường tôn vinh sự tự do và luôn muốn sở hữu nó. Nhưng trong thực tế, những hành động của chúng ta vô tình đánh mất sự tự do mà chúng ta không hề hay biết: như chuyên lòng giữ những phép tắc loài người đặt ra mà quên cả việc làm cho Chúa đẹp lòng; mãi mê tìm kiếm công danh, tiền tài, không còn tự do làm chủ thời gian Chúa ban; lệ thuộc công nghệ thông tin khiến không ít người nô lệ cho chiếc điện thoại của mình… Chúng ta đang làm nô lệ ngay trong vị trí mình được Chúa cho làm chủ. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đem chúng ta đến sự tự do, đừng gieo những điều sai trật để rồi phải làm nô lệ cả thuộc linh lẫn thuộc thể cho các ràng buộc hư không.

Bạn có đang nhận được sự tự do Chúa ban chưa? Bạn gieo giống tốt gì cho cả thuộc linh lẫn thuộc thể?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời thành tín! Xin cho con biết gieo những điều tốt lành cho cả thuộc linh và thuộc thể để luôn trải nghiệm sự tự do, phước hạnh Ngài dành ban cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 104.

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Quý 2/2017 Khu Vực TP.HCM